Trang chủ » Giải bài tập SGK lịch sử lớp 4. Bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Giải bài tập SGK lịch sử lớp 4. Bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

    Câu hỏi lịch sử 4 Bài 4 ( trang 19):

Hai Bà Trưng kêu gọi nhân dân khởi nghĩa trong hoàn cảnh nào?

    Trả lời:

-Trưng Trắc, Trưng Nhị sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nước mất, nhà tan, nên hai chị em sớm có lòng căm thù giặc.

-Lúc bấy giờ, Trưng Trắc và chồng là Thi Sách liên kết các thủ lĩnh để chuẩn bị nổi dậy. Chính lúc đó, Thi Sách bị Tô Định giết hại.

-Do đó, Hai Bà Trưng quyết tâm đứng lên khởi nghĩa để đền nợ nước, trả thù nhà. Oán hận trước ách đô hô của nhà Hán, Hai Bà Trưng đã phất cờ khởi nghĩa, được nhân dân khắp nơi hưởng ứng.

    Câu hỏi lịch sử 4 Bài 4 ( trang 20)

Em hãy trình bày tóm tắt cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng theo lược đồ trên?

    Trả lời:

-Mùa xuân năm 40, trên cửa sông Hát Môn Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa.

-Nghĩa quân làm chủ Mê Linh, tiến đánh Cổ Loa, tấn công Luy Lâu.

-Trong vòng không đầy một tháng, cuộc khởi nghĩa đã hoàn toàn thắng lợi.

Bài 1 trang 21 SGK Lịch sử 4

Em hãy kể lại cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng (Khởi nghĩa nổ ra trong hoàn cảnh nào? Bắt đầu từ đâu và diễn ra như thế nào? Nêu kết quả của cuộc khởi nghĩa).

Trả lời:

– Cuộc khởi nghĩa nổ ra trong hoàn cảnh: Đầu thế kỉ I, nước ta bị nhà Hán đô hộ. Thái thú quận Giao Chì là Tô Định nổi tiếng tham lam, tàn bạo. Hai chị em là Trưng Trắc, Trưng Nhị. Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, hai chị em sớm có lòng căm thù quân xâm lược. Trưng Trắc cùng chồng là Thi Sách liên kết với các thủ lĩnh khác chuẩn bị cùng nổi dậy. Chính lúc đó, Thi Sách bị Tô Định bắt và giết hại. Hai Bà Trưng càng quyết tâm khởi nghĩa để đền nợ nước, trả thù nhà.

Mùa xuân năm 40, tại cửa sông Hát (Hát Môn, Hà Tây, nay là Hà Nội), Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa. Nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Mê Linh. Từ Mê Linh, nghĩa quân tiến xuống đánh chiếm cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) ; rồi từ Cổ Loa, tấn công Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh), trung tâm của chính quyền đô hộ. Bị đòn bất ngờ, quân Hán không dám chống cự, bỏ hết của cải, vũ khí, lo chạy thoát thân. Tô Định sợ hãi đã cắt tóc, cạo râu, mặc giả thường dân, lẩn vào đám tàn quân trốn về Trung Quốc.

Trong vòng không đầy một tháng, cuộc khỡi nghĩa hoàn toàn thắng lợi.

Bài 2 trang 21 Lịch sử 4

Em hãy nêu một tên phố, tên đường, đền thờ hoặc một địa danh nào đó nhắc ta nhớ đến khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Trả lời:

Giải bài tập SGK lịch sử lớp 4. Bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Giải bài tập SGK lịch sử lớp 4. Bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Giải bài tập SGK lịch sử lớp 4. Bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top