Trang chủ » Giải bài tập SGK lịch sử lớp 4. Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

Giải bài tập SGK lịch sử lớp 4. Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

    Câu hỏi lịch sử Bài 3 ( trang 18)

Dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, cuộc sống của dân ta cực nhục như thế nào?

    Trả lời

-Dân ta phải lên rừng săn voi, tê giác, bắt chim quý, đẵn gỗ trầm, xuống biển mò ngọc trai, bắt đồi mồi, khai thác san hô để cống nạp cho chúng.

-Với mục đích đồng hóa dân ta, chúng đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta phải theo phong tục của người Hán, học chữ Hán, sống theo luật pháp của người Hán.

    Bài 1 trang 18 SGK Lịch sử 4

Khi đô hộ nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm những gì?

    Trả lời:

Chúng đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta phải theo phong tục của người Hán, học chữ Hán, sống theo luật pháp của người Hán.

Bắt nhân dân ta cống nạp những sản vật quý, chúng áp bức, bóc lột đày ải ép dân ta khuất phục.

    Bài 2 trang 18 SGK Lịch sử 4

Nhân dân ta đã phản ứng ra sao?

    Trả lời:

– Không chịu khuất phục, nhân dân ta vẫn gìn giữ được các phong tục truyền thống vốn có như ăn trầu, nhuộm răng, mở các lễ hội mùa xuân với những cuộc đua thuyền, đánh vật và hát những làn điệu dân ca. Đồng thời, dân ta cũng biết tiếp thu nghề làm giấy, làm đồ thuỷ tinh, làm đồ trang sức bằng vàng, bạc v.v…của người dân phương Bắc.

– Không cam chịu sự áp bức, bóc lột của bọn thống trị, nhân dân ta liên tục nổi dậy, đánh đuổi quân đô hộ.

    Bài 3 trang 18 SGK Lịch sử 4

Em hãy kẻ và điền vào bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân ta chống lại ách đỏ hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

    Trả lời:

Các cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân ta chống lại ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

Giải bài tập SGK lịch sử lớp 4. Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top