Trang chủ » Giải bài tập SGK lịch sử lớp 4. Bài 2: Nước Âu Lạc

Giải bài tập SGK lịch sử lớp 4. Bài 2: Nước Âu Lạc

    Câu hỏi lịch sử 4 Bài 2 ( trang 15) :

 Xác định vùng Cổ Loa trên lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (hình 1, bài 1).

    Trả lời :

Vùng Cổ Loa trên lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (hình 1, bài 1) thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội ngày nay.

    Bài 1 trang 17 SGK Lịch sử 4

Nước Âu Lạc ra đời trong hoàn cảnh nào?

    Trả lời:

Năm 218 TCN, quân Tần (ở Trung Quốc ngày nay) tràn xuống xâm lược các nước phương Nam. Thục Phán đã lãnh đạo người Âu Việt và người Lạc Việt đánh lui giặc ngoại xâm rồi sau đó dựng nước Âu Lạc, tự xưng là An Dương Vương. Nhà nước Âu Lạc ra đời từ đó

    Bài 2 trang 17 SGK Lịch sử 4

Thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người dân Âu Lạc là gì?

    Trả lời:

Kì thuật chế tạo ra nỏ bắn một lần được nhiều mũi tên và việc xây dựng thành Cổ Loa kiên cố là những thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người dân Âu Lạc.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top