Trang chủ » Giải bài tập SGK lịch sử lớp 4. Bài 7. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

Giải bài tập SGK lịch sử lớp 4. Bài 7. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

    Câu hỏi lịch sử 4 Bài 7 ( trang 24):

 Đinh Bộ Lĩnh đã làm được việc gì ?

    Trả lời:

 Đinh Bộ Lĩnh xây dựng lực lượng ở vùng Hoa Lư, liên kết với một số sứ quân rồi đem quân đi đánh các sứ quân khác. Được nhân dân ủng hộ nên ông đánh đâu thắng đó. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh thốns nhất được eians sơn. lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), đóng đô ở Hoa Lư (huyện Hoa Lư. Ninh Bình), đặt tên nước là Đại Cồ Việt (nước Việt lớn), niên hiệu là Thái Bình.

    Bài 1 trang 27 SGK Lịch sử 4

Em hãy kể lại tình hình nước ta sau khi Ngô Quyền mất.

    Trả lời: 

  Ngô Quyền trị vì đất nước được 6 năm thì mất. Triều đình lục đục, tranh giành nhau ngai vàng. Các thế lực cát cứ địa phương nổi dậy, chia cắt đất nước thành 12 vùng, lập chính quyền riêng, không phục tùng triều đình và đánh chiếm lẫn nhau, sử cũ gọi là “loạn 12 sứ quân”. Hai mươi năm liên tiếp loạn lạc, đất nước bị chia cắt, làng mạc, ruộng đồng bị tàn phá. Trong khi đó, quân thù ngoài bờ cõi đang lâm e xâm lược.

    Bài 2 trang 27 SGK Lịch sử 4:

Em biết gì thêm về thời thơ ấu của Đinh Bộ Lĩnh?

    Trả lời:

  Khi còn nhỏ, Đinh Bộ Lĩnh thường chơi với trẻ chăn trâu, ông hay bắt bọn trẻ khoanh tay làm kiệu để ngồi cho chúng rước và lấy bông lau làm cờ bày trận đánh nhau. Trẻ con xứ ấy đều nể sợ, tôn làm anh.

    Bài 3 trang 27 SGK Lịch sử 4: 

Đinh Bộ Lĩnh đã có công gì trong buổi đầu độc lập của đất nước?

    Trả lời: 

  Lớn lên gặp buổi loạn lạc, Đinh Bộ Lĩnh xây dựng lực lượng ở vùng Hoa Lư, liên kết với một số sứ quân rồi đem quân đi đánh các sứ quân khác. Được nhân dân ủng hộ nên ông đánh đâu thắng đó. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh thốns nhất được eians sơn. lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), đóng đô ở Hoa Lư (huyện Hoa Lư. Ninh Bình), đật tên nước là Đại Cồ Việt (nước Việt lớn), niên hiệu là Thái Bình.

 Đất nước thái bình đúng như mong muốn của nhân dân. Dân lưu tán trở về quê cũ. Đồng ruộng trở lại xanh tươi, người người xuôi ngược buôn bán.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top