Trang chủ » Giải bài tập SGK lịch sử lớp 4. Bài 8. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất

Giải bài tập SGK lịch sử lớp 4. Bài 8. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất

    Câu hỏi lịch sử 4 Bài 8 ( Trang 28)

Vì sao Thái hậu họ Dương mời Lê Hoàn lên làm vua?

    Trả lời:

Thái hậu họ Dương mời Lê Hoàn lên làm vua vì:

– Tình hình đất nước vô cùng nguy kịch. Đinh Toàn mới lên ngôi còn quá nhỏ, nhà Tống đem quân sang xâm lược.

– Lê Hoàn là vị tướng tài giỏi, được cả triều đình đặt niềm tin.

    Câu hỏi lịch sử 4 Bài 8 ( Trang 29)

Dựa vào lược đồ hình 2, em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Tống của quân dân ta?

 Trả lời:

-Năm 981 quân Tống theo hai đường thủy và bộ sang xâm lược nước ta.

-Vua Lê trực tiếp chỉ huy quân sĩ đóng cọc ở sông Bạch Đằng để chống giặc. Nhiều trận ác liệt diễn tra trên song Bạch Đằng, cuối cùng quân thủy bị đánh lui.

-Trên bộ, ta chặn đánh địch ở Chi Lăng, buộc địch rút lui.

-Thừa thắng, quân ta truy kích tiêu diệt địch. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.

    Bài 1 trang 29 SGK Lịch sử 4

Em hãy trình bày tình hình nước ta trước khi quân Tống sang xâm lược.

    Trả lời:

– Năm 979, Đinh Tiên Hoàng và con trưởng là Đinh Liễn bị ám hại. Con thứ là Đinh Toàn, mới 6 tuổi, lên ngôi.

– Lợi dụng cơ hội đó, nhà Tống đem quân xâm lược nước ta.

– Thế nước lâm nguy! Vua còn quá nhỏ không gánh vác nổi việc nước.

– Triều đình đã họp bàn để chọn người chỉ huy kháng chiến.

– Mọi người đặt niềm tin vào Thập đạo tướng quân (Lê Hoàn).

– Trong tiếng tung hô “Vạn tuế" của quân sĩ, mẹ của vua Đinh Toàn là Thái hậu họ Dương bèn sai người lấy áo long cổn (áo thêu rồng dành cho nhà vua) trao cho Lê Hoàn và mời ông lên ngôi vua.

– Lê Hoàn lên ngôi (Lê Đại Hành), lập ra nhà Lê (sử cũ gọi là nhà Tiền Lê).

     Bài 2 trang 29 SGK Lịch sử 4

Dựa vào nội dung và hình 2 của bài, hãy trình bày diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược.

    Trả lời:

– Đầu năm 981, quân Tống theo hai đường thuỷ, bộ ồ ạt tiến vào xâm lược nước ta. Quân thuỷ tiến vào theo cửa sông Bạch Đằng. Quân bộ tiến vào theo đường Lạng Sơn.

– Vua Lê trực tiếp chỉ huy binh thuyền ra chống giặc ỡ Bạch Đằng. Ông cho quân cắm cọc ở sông Bạch Đằng để ngăn chặn chiến thuyền địch. Nhiều trận chiến đấu ác liệt đã diễn ra trên sông Bạch Đằng, cuối cùng quân thuỷ bị đánh lui.

– Trên bộ, quân ta cũng chặn đánh quân Tống quvết liệt ở Chi Lăng (Lạng Sơn), buộc chúng phải rút quân. Thừa thắng, quân ta truy kích tiêu diệt địch. Quân giặc chết đến quá nửa. Tướng giặc bị giết. Cuộc kháng chiến thắng lợi.

    Bài 3 trang 29 SGK Lịch sử 4

Em hãy trình bày kết quả cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược.

    Trả lời:

Cuộc kháng chiến thắng lợi.Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược thắng lợi đã giữ vững được nền độc lập của nước nhà và đem lại cho nhân dân ta niềm tự hào, lòng tin ở sức mạnh của dân tộc.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top