Trang chủ » Giải bài tập SGK lịch sử lớp 4.Bài 9. Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

Giải bài tập SGK lịch sử lớp 4.Bài 9. Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

    Câu hỏi lịch sử 4 Bài 9 ( trang 31)

Vua Lý Thái Tổ suy nghĩ như thế nào mà quyết định dời đô về thành Đại La?

    Trả lời:

-Vua thấy Đại La là vùng đất trung tâm đất nước, đất rộng lại bằng phẳng, dân cư không ngập vì lũ lụt, muôn vật tốt tươi phong phú.

-Vua nghĩ, muốn con cháu đời sau xây dựng được cuộc sống âm no thì phải dời đô về vùng đất đồng bằng màu mỡ này.

    Bài 1 trang 32 SGK Lịch sử 4

 Vì sao Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô?

    Trả lời:

– Mùa xuân nàm 1010, một lần từ kinh đô Hoa Lư trở lại thăm quê nhà ở Cố Pháp (Bắc Ninh), Lý Thái Tổ có ghé qua thành cũ Đại La (nay là Hà Nội). Vua thấy đây là vùng đất ở trung tâm đất nước, đất rộng bằng phẳng, dân cư không khổ vì ngập lụt, muôn vật phong phú tốt tươi.

– Càng nghĩ, vua càng tin rằng muốn cho con cháu đời sau xây dựng được cuộc sống ấm no thì phải rời đô từ miền núi chật hẹp Hoa Lư về vùng đất đồng bằng rộng lớn màu mỡ này.

    Bài 2 trang 32 SGK Lịch sử 4

 Em biết Thăng Long còn có những tên gọi nào khác nữa?

    Trả lời:

Thăng Long còn có những tên gọi khác: Tống Bình, Đại La, Long Đỗ, Đông Đô, Đông Quan, Đông Kinh, Bắc Thành, Tràng An, Hà Nội…

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top