Trang chủ » Giải bài tập SGK lịch sử lớp 4.Bài 26. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung

Giải bài tập SGK lịch sử lớp 4.Bài 26. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung

     Câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 26 trang 64:

 “Chiếu khuyến nông” quy định điều gì? Tác dụng của nó ra sao?

    Trả lời:

– Chiếu khuyến nông lệnh người dân đã từng bỏ làng quê phải trở về quê cũ cày cấy, khai phá ruộng hoang.

– Tác dụng: Với chính sách này, chỉ vài năm sau, mùa màng tươi tốt, làng xóm lại thanh bình.

    Câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 26 trang 64: 

Việc vua Quang Trung mở cửa biên giới với nhà Thanh và mở của biển nước ta có lợi gì?

    Trả lời:

Thúc đẩy các ngành nông nghiệp, thương nghiệp phát triển. Giúp cho hàng hóa không bị ứ đọng, làm lợi cho sức tiêu dùng của nhân dân.

    Câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 26 trang 64: 

Tại sao vua Quang Trung lại đề cao chữ Nôm?

    Trả lời:

– Chữ Nôm là chữ do người Việt sáng tạo ra từ rất lâu.

– Việc đề cao chữ Nôm, đưa chữ Nôm thành chữ viết chính thức của nước ta cũng chính là đề cao tinh thần dân tộc.

 

    Câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 26 trang 64: 

Em hiểu câu “Xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu” như thế nào?

    Trả lời:

– Học tập giúp con người mở mang kiến thức làm việc tốt hơn, sống tốt hơn.

– Để giúp đất nước phát triển cần có những người học rộng tài cao. Vì vậy “Xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu”.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK Lịch sử 4 tập 2 trang 64

    Câu 1: 

Em hãy kể lại những chính sách về kinh tế và văn hoá, giáo dục của vua Quang Trung.

    Trả lời

Những chính sách về kinh tế và văn hoá, giáo dục của vua Quang Trung:

– Ban bố “Chiếu khuyến nông”

– Đúc tiền mới, mở cửa biên giới

– Đề cao chữ Nôm

– Ban bố “Chiếu lập học”

    Câu 2:

Hãy nhớ lại các bài học trước để giải thích vì sao Quang Trung ban hành các chính sách về kinh tế và văn hoá.

    Trả lời

Quang Trung ban hành các chính sách về kinh tế và văn hoá là vì:

Sau hơn 200 năm đất nước bị chia cắt, loạn lạc đã làm cho kinh tế đất nước bị tàn phá nặng nề. Đời sống nhân dân cực khổ. Văn hóa giáo dục không phát triển. Vua mong muốn có thể phát triển kinh tế, góp phần giữ vững chủ quyền dân tộc, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top