Trang chủ » Giải bài tập SGK lịch sử lớp 4. Bài 27. Nhà Nguyễn thành lập

Giải bài tập SGK lịch sử lớp 4. Bài 27. Nhà Nguyễn thành lập

    Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 27 trang 65: 

Em hãy dẫn ra một số sự kiện để chứng minh rằng, các vua triều Nguyễn không muốn chia sẻ quyền hành cho ai?

    Trả lời:

– Các vua nhà Nguyễn không đặt ngôi hoàng hậu, bỏ chức tể tướng.

– Tự mình trực tiếp điều hành mọi việc từ trung ương đến địa phương

     Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 27 trang 66:

 Quân đội của nhà Nguyễn được tổ chức như thế nào?

    Trả lời:

– Quân đội nhà Nguyễn gồm nhiều thứ quân (bộ binh, thủy binh, tượng binh…)

– Xây dựng thành trì vững chắc.

– Xây dựng các trạm ngựa nối liền từ cực Bắc đến cực Nam của đất nước.

     Bài 1 trang 66 SGK Lịch sử 4

Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào?

     Trả lời:

Sau khi vua Quang Trung qua đời, triều đại Tây Sơn suy yếu dần. Lợi dụng thời cơ đó, Nguyễn Ánh đã huy động lực lượng tấn công nhà Tây Sơn. Năm 1802, triều Tây Sơn bị lật đổ. Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Gia Long, định đô ở Phú Xuân (Huế). Kể từ năm 1802 đến năm 1858, nhà Nguyễn trải qua các đời vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức.

     Bài 2 trang 66 SGK Lịch sử 4

Những điều gì cho thấy các vua nhà Nguyễn không chịu chia sẻ quyền hành cho bất cứ ai để bảo vệ ngai vàng của mình?

     Trả lời:

Các vua nhà Nguyễn không đặt ngôi hoàng hậu, bỏ chức tể tướng, tự mình trực tiếp điều hành mpi việc hệ trọng trong nước từ trung ương đến địa phương, từ việc đặt luật pháp đến việc tổ chức cặàc kì thi Hội, từ việc thay đổi các quan trong triều, điều động quân đi đánh xa đến việc trực tiếp điều hành các quan đứng đầu tỉnh v.v… đều do vua quyết định.

 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top