Trang chủ » Tiếng anh lớp 4. Unit 12: What does your father do? – Lesson 3

Tiếng anh lớp 4. Unit 12: What does your father do? – Lesson 3

1. Listen and repeat.
 
Nghe và đọc lại.
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
ie field My grandpa works in a field.
Ông tôi làm việc trên cánh đồng. 
piece I want a piece of chocolate.
Tôi muốn một mẩu sô-cô-la.
ea teacher My mother is a teacher.
Mẹ tôi là giáo viên. 
reading She's reading a book now.
Bây giờ cô ấy đang đọc sách.
 
2. Listen and circle. Then say the sentences with the circled words.
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
1. a. field b. piece
 
2. a. teaching b. reading
 
Nghe và khoanh tròn. Sau đó nói các câu có từ được khoanh tròn.
 
1. b 2. b Bài nghe:
1. Where's my piece of chocolate?
2. Miss Hien is reading a dictation.
 
3. Let’s chant.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 12: What does your father do? - Lesson 3
Chúng ta cùng hát ca.
 
Jobs and places of work
Công việc và nơi làm việc
 
 
What does your father do? He's a farmer.
Where does he work? In a field.
What does your mother do? She's a teacher.
Where does she work? In a school.
What does your sister do? She's a worker.
Where does she work? In a factory.
What does your brother do? He's a clerk.
Where does he work? In an office.
 
 
Ba bạn làm nghề gì? ông ấy là nông dân.
Ông ây làm việc ở đâu? Trên cánh đồng.
Mẹ bạn làm nghề gì? Bà ấy là giáo viên.
Bà ấy làm việc ỏ đâu? Trong trường học.
Chị gái bạn làm nghề gì? Chị ây là công nhân.
Chị ấy làm việc ở đâu? Trong nhà máy.
Anh trai bạn làm nghề gì? Anh ấy là nhân viên văn phòng.
Anh ấy làm việc ở đâu? Trong văn phòng.
 
4. Read and complete.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 12: What does your father do? - Lesson 3
Đọc và hoàn thiện.
 
Báo cáo
Đây là bài báo cáo về cuộc phỏng vấn của tôi với Phong. Cha cậu ấy là giáo viên, ông ấy làm việc ở Trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Mẹ cậu ấy là y tá. Bà ấy làm việc ở Bệnh viện Thành Nhân. Phong có một anh trai nhưng không có chị/em gái. Anh trai cậu ấy là công nhân trong nhà máy ô tô. Và như các bạn biết, Phong là học sinh lớp 4A. Cám ơn bạn đã đọc.
Job (Công việc) Place of work (Nơi làm việc)
Father- teacher- Le Hong Phong Primary School
Mother- nurse- Thanh Nhan Hospital
brother- worker- car factory
 
 
5. Write about the jobs of your family members and where they work.
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 12: What does your father do? - Lesson 3
 
Viết về nghề nghiệp và nơi làm việc của các thành viên trong gia đình.
 
There are four people in my family.
My father is a director. He works in Tri Thuc Viet Company.
My mother is a nurse. She works in Trung Vuong Hospital.
My sister is a student. She studies at Ho Chi Minh City University of Pedagogy. 
And I am a pupil in Class 4/2.
Có 4 người trong gia đình tôi.
Ba tôi là giám đốc. Ông ấy làm việc trong Công ty Tri Thức Việt.
Mẹ tôi là ỵ tá. Bà ây làm việc ở Bệnh viện Trưng Vương.
Chị gái tôi là sinh viên. Chị ấy học ở Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
Và tôi là học sinh ở lớp 4/2. Tôi học ở Trường Tiểu học Ngọc Hồi.
 
6. Project.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 12: What does your father do? - Lesson 3
Dự án.
 
Phỏng vấn hai bạn học về nghề nghiệp của ba mẹ họ. Nói cho cả lớp nghe về chúng.
 
1. Interviewee's name: Minh
 
  job place of work
Father drive in a company
Mother teacher in a school
 
Interviewee's name: Lan
 
(Tên người được
 
phỏng vấn)
 
 
 
Job
 
Place of work
 
Father
 
worker
 
In a factory
 
Mother
 
nurse
 
In a hospital
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top