Trang chủ » Tiếng anh lớp 4. Unit 14: What does he look like? – Lesson 3

Tiếng anh lớp 4. Unit 14: What does he look like? – Lesson 3

1. Listen and repeat.
 
Nghe và đọc lại.
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
th this This is my mother. Đây là mẹ tôi.
 
that That is my father. Đó là bố tôi.
thin The book is thin. Quyển sách mỏng. 
thick The dictionary is thick. Quyển từ điển dày.
 
2. Listen and circle. Then write and say aloud.
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 14: What does he look like? - Lesson 3
 
Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.
 
1. a 2. b 3. a 4. b
Bài nghe:
1. My brother is thin.
2. My sister is three.
3. Their books are on the table.
4. Their books are thick.
 
3. Let’s chant.
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 14: What does he look like? - Lesson 3
 
Chúng ta cùng hát ca.
 
This is my family
Đây là gia đình mình.
 
 
This is my mother.
And this is my father.
What do they look like?
They're young and strong.
Đây là mẹ tôi. 
Và đây là ba tôi. 
Trông họ thế nào?
Họ trẻ và khỏe.
 
 
That's my grandfather.
And that's my grandmother.
What do they look like?
They're old, and strong too.
Đó là ông tôi.
Và đó là bà tôi.
Trông họ thế nào?
Họ già và cùng khỏe.
 
4. Read and write.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 14: What does he look like? - Lesson 3
Đọc và viết.
 
Jane thân mến!
Tên mình là Marie. Mình chín tuổi và mình sống ở Cần Thơ. Có bốn người trong gia đình mình: ba mình, mẹ mình, em trai mình và mình. Ba mình 34 tuổi. Ông ấy là giáo viên, ông ấy cao và mảnh khảnh. Mẹ mình 31 tuổi. Bà ấy là bác sĩ. Mình nghĩ bà ấy rất xinh đẹp! Em trai mình và mình là học sinh của Trường Tiểu học Hoa Sen. Mình lớn tuổi hơn em trai nhưng cậu ấy cao hơn mình.
Chúc cậu những lời chúc tốt đẹp nhất,
Marie
1. He is a teacher, ông ây là giáo viên.
2. He is tall and slim, ông ấy cao và mảnh khảnh.
3. She is beautiful. Bà ây xinh đẹp.
4. Her brother is younger. Em trai cô ấy trẻ hơn.
5. Marie is shorter. Marie thấp hơn.
 
5. Write about you.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 14: What does he look like? - Lesson 3
 
Viết về em.
 
Dear Khang,
My name's Trinh. I'm nine years old.
There are four people in my family.
My father's a worker. He's short and big.
My mother's a nurse. She's slim and young.
Best wishes,
Trinh
Khang thân mến,
Mình tên là Trinh. Mình chín tuổi.
Có bốn người trong gia đình mình.
Ba mình là công nhân. Ông ấy thấp và mập.
Mẹ mình là y tá. Bà ấy mảnh khảnh và trẻ.
Chúc cậu những lời chúc tốt đẹp nhất,
Trinh
 
 
6. Project.
 
Bring a photo of your family. Describe your family members to the class.
 
Dự án.
 
Mang một tấm hình của gia đình em. Mô tả những thành viên trong gia đình em cho cả lớp.
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top