Trang chủ » Tiếng anh lớp 4. Unit 2: I`m from Japan – Lesson 3

Tiếng anh lớp 4. Unit 2: I`m from Japan – Lesson 3

1. Listen and repeat. (Nghe và đọc lại.)
 
 Click tại đây để nghe:
 
 
 
j             Japan                   I'm from Japan.
 
V          Vietnamese            I'm Vietnamese.
 
Tạm dịch:
 
Tôi đến từ Nhật Bản.
 
Tôi là người Việt Nam.
 
2. Listen and circle. Then write and say aloud. (Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn)
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 2: I'm from Japan. - Lesson 3
Đáp án: 1. b    2. a
 
Bài nghe:
 
1. Hi. I'm Akiko. I'm from Japan. I'm Japanese.
 
2. Hello. My name's Quan. I'm from Viet Nam.
 
Tạm dịch:
 
1. Xin chào. Tôi là Akiko. Tôi đến từ Nhật Bản. Tôi là người Nhật.
 
2. Xin chào. Tên tôi là Quân. Tôi đến từ Việt Nam
 
3. Let’s chant. (Chúng ta cùng hát ca.)
 
 Click tại đây để nghe:
 
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 2: I'm from Japan. - Lesson 3
What nationality are you?
 
Hello. What's your name? My name's Mai.
 
Where are you from? I'm from Viet Nam. Viet Nam.
 
Where in Viet Nam? Ha Noi. Ha Noi.
 
What nationality are you? Vietnamese. Vietnamese
 
Hello. What's your name? My name's Akiko.
 
Where are you from? I'm from Japan. Japan.
 
Where in Japan? Tokyo. Tokyo.
 
What nationality are you? Japanese. Japanese
 
Tạm dịch:
 
Quốc tịch của bạn là gì?
 
Xin chào. Tên bạn là gì? Tên tôi là Mai.
 
Bạn đến từ đâu? Tôi đến từ Việt Nam. Việt Nam.
 
Ở đâu tại Việt Nam? Hà Nội.  Hà Nội.
 
Quốc tịch của bạn là gì? Người Việt Nam. Người Việt Nam.
 
Xin chào. Tên bạn là gì? Tên tôi là Akiko.
 
Bạn đến từ đâu? Tôi đến từ Nhật Bản. Nhật Bản.
 
Ở đâu tại Nhật Bản? Tokyo. Tokyo.
 
Quốc tịch của bạn là gì? Người Nhật Bản. Người Nhật Bản.
 
4. Read and complete. (Đọc và hoàn thành.)
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 2: I'm from Japan. - Lesson 3
 
Tạm dịch:
 
 Xin chào. Mình tên là Akiko. Mình đến từ Tokyo, Nhật Bản. Mình là người Nhật Bản. Bây giờ mình ở Hà Nội. Mình có nhiều bạn bè. Họ đến nhiều quốc gia khác nhau. Tony đến từ Sydney, Úc. Cậu đấy là người Úc. Linda đến từ Luân Đôn, Anh. Cô ấy là người Anh. Tom đến từ New York, Mỹ. Cậu đấy là người Mỹ.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 2: I'm from Japan. - Lesson 3
 
5. Write about you. (Viết về em. )
Tiếng anh lớp 4. Unit 2: I'm from Japan. - Lesson 3
Quan: Hi. My name is Quan. What is your name?
 
You: (1) My name is Phuong Trinh.
 
Quan: Where are you from?
 
You: (2) I'm from Ho Chi Minh City, Viet Nam.
 
Quan: What nationality are you?
 
You: (3) I'm Vietnamese.
 
Tạm dịch:
 
Quân: Xin chào. Mình tên là Quân. Bạn tên là gì?
 
Bạn: (1) Mình tên là Phương Trinh.
 
Quân: Bạn đến từ đâu?
 
Bạn: (2) Mình đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 
Quân: Quốc tịch của bạn là gì?
 
Bạn: (3) Mình là người Việt Nam.
 
6. Project. (Dự án. )
Tiếng anh lớp 4. Unit 2: I'm from Japan. - Lesson 3
Chọn một quốc gia: Úc/Mỹ/Anh/Nhật Bản/Ma-lai-xi-a/Việt Nam. Làm một thẻ tên (name card) và vẽ lá cờ. Sau đó đưa chúng cho cả lớp xem.
 
Name: Phuong Trinh
 
Name: John
 
Tên: Phương Trinh
 
Tên: John
 
Country: Viet Nam
 
Country: England
 
Quốc gia: Việt Nơm
 
Quốc gia: Anh
 
City: Ho Chi Minh
 
City: Manchester
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top