Trang chủ » Tiếng anh lớp 4. Unit 4: When`s your birthday? – Lesson 3

Tiếng anh lớp 4. Unit 4: When`s your birthday? – Lesson 3

1. Listen and repeat.
 
Nghe và đọc lại.
 
 Click tại đây để nghe:
 
 
 
– th: fourth. It's the fourth of June.
 
Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 6.
 
– ch: March. My birthday is on the fifth of March.
 
Sinh nhật của tôi là ngày mùng 5 tháng 3.
 
 
 
2. Listen and circle. Then write and say aloud.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 4: When's your birthday?. - Lesson 3
 
Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.
 
 
 
b 2. a 3. a 4. a
Bài nghe:
 
1 .My birthday is on the fifth of December.
 
2. His birthday is on the twenty-first of March.
 
3. Her birthday is on the sixteenth of October.
 
4. My friend's birthday is on the thirtieth of March.
 
3. Let’s chant.
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 4: When's your birthday?. - Lesson 3
 
Chúng ta cùng hát ca.
 
 
 
When’s your birthday?
 
Sinh nhật của bạn là khi nào?
 
When's your birthday, Mai?
 
It's on the fifth of March.
 
When's your birthday, Mary?
 
It's on the fifth of March, too.
 
Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Mai?
 
Nó vào ngày 5 tháng 3.
 
Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Mary?
 
Nó cũng vào ngày 5 tháng 3.
 
When's your birthday, Nam?
 
It's on the second of April.
 
When's your birthday, Peter?
 
It's on the sixth of May.
 
Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Nam?
 
Nó vào ngày 2 tháng 4.
 
Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Peter?
 
Nó vào ngày 6 tháng 5.
 
4. Read and stick.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 4: When's your birthday?. - Lesson 3
 
Đọc và trả lời.
 
 
Bạn thân mến!
 
Mình tên là Peter. Mình đến từ Luân Đôn, Anh. Hôm nay là Chủ nhạt ngày ó tháng 5. Nó là ngày sinh nhạt của mình. Mình rất vui. Mình có nhiều quà sinh nhật từ bạn bè mình. Còn bạn thì sao? Sinh nhật của bạn là khi nào?
 
Viết cho mình sớm nhé.
 
Peter
 
1. b 2. a 3. b
 
5. Write about you.
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 4: When's your birthday?. - Lesson 3
 
Viết về thiệp mời.
 
Please come to my birthday party.
 
(Vui lòng đến dự bữa tiệc sinh nhật)
 
To: Minh Khang
 
Date: The ninth of May.
 
Time: 18:00 to 19:30
 
Address: 654/6 Lac Long Quan street, Ward 9, Tan Binh District
 
 
From: Phuong Trinh
 
6. Project.
 
Make a birthday card. Then tell the class about it.
 
Dự án. 
 
Làm một thiệp mời sinh nhật. Sau đó nói cho cả lớp biết về tấm thiệp của mình
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top