Trang chủ » Tiếng anh lớp 7. Unit 12. An overcrowed world. A closer look 2

Tiếng anh lớp 7. Unit 12. An overcrowed world. A closer look 2

1. Read the sentences.
 
(Đọc những câu sau)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 12. An overcrowed world. A closer look 2
 
Tạm dịch:
 
Trẻ em trong khu ổ chuột có nhiều bệnh hơn những dứa trẻ ở những khu vực giàu có.
 
Miền quê có ít vấn đề hơn một thành phố lớn.
 
2.a. Read the information about the two cities.
 
(Đọc những thông tin vể hai thành phố lớn)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 12. An overcrowed world. A closer look 2
 
Tạm dịch:
 
Brumba
 
Mật độ dân: 4.509 người trên 1 ki-lô-mét vuông.
 
Chỗ ở: 57% ở những khu ổ chuột
 
 Thu nhập bình quân: 4$/ ngày
 
Đủ thức ăn: 45% dân số
 
Trẻ em hơn 10 tuổi đi học: 71%
 
Crystal
 
Mật độ dân: 928 người trên 1 ki-lô-mét vuông
 
Chỗ ở: 3% ở những khu ổ chuột
 
Thu nhập bình quân: 66$/ ngày
 
Đủ thức ăn: 98% dân số
 
Trẻ em hơn 10 tuổi đến trường: 98%
 
b. Read the comparisons of the two cities, and decide if they are true. If they are not, correct them.
 
(Đọc những so sánh của hai thành phố, và quyết định xem chúng đúng không. Nếu chúng không đúng, hãy sửa lại)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 12. An overcrowed world. A closer look 2
 
Hướng dẫn giải:
 
1. T
 
2. F
 
—► In Brumba, more people live in slums.
 
3. F
 
—> People in Crystal earn more per day.
 
4. T
 
5. T
 
Tạm dịch:
 
1. Ở Brumba, có nhiều người hơn trên một ki-lô-mét vuông.
 
2. Ở Brumba, ít người hơn sông trong khu ổ chuột
 
—► Ở Brumba nhiều người hơn sống trong khu ổ chuột.
 
3. Người ở Crystal kiếm ít tiền hơn mỗi ngày.
 
—> Người Ở Crystal kiểm nhiều tiền hơn mỗi ngày.
 
4. Nhiều người hơn ở Crystal có đủ thức ăn.
 
5. Ở Brumba, ít trẻ em hơn 10 tuổi đến trường.
 
3. Fill the sentences with more, less or fewer.
 
(Điền các câu với nhiều hơn, ít hơn hoặc ít hơn)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 12. An overcrowed world. A closer look 2
 
Hướng dẫn giải:
 
1. more          
 
2. more      
 
3. more        
 
4. fewer          
 
5. less
 
Tạm dịch:
 
1. Tháng Hai có nhiều ngày hơn tháng Giêng.
 
2. Dân số quá đông đang gây ra nhiều vấn đề hơn chúng ta tưởng tượng.
 
3. Những thành phố lớn chịu ô nhiễm nhiều hơn vùng quê.
 
4. Một giáo viên cần ít calo hơn một nông dân.
 
5. Một đứa trẻ khỏe manh cần ít sự chăm sóc hơn một đứa trẻ bị bệnh.
 
4. Check if the tags are correct. If they are not, correct them.
 
(Kiểm tra nếu những đuôi đúng. Nếu chúng không đúng, hãy sửa lại)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 12. An overcrowed world. A closer look 2
 
Hướng dẫn giải:
 
1. incorrect
 
—> don’t you?                    
 
2. incorrect
 
—> doesn’t it?                        
 
3. correct
 
4. correct                      
 
5. incorrect
 
—> isn’t it?                        
 
6. incorrect
 
—> can they?
 
Tạm dịch:
 
1. Bạn sống ở miền quê phải không?
 
2. Sự nhập cư (di cư) gây nên tình trạng quá đông dân ở những thành phố lớn phải không?
 
3. Thành phố sẽ phải tìm một giải pháp để giảm kẹt xe phải không?
 
4. Cuộc sống của người ta ở những thành phố quá đông dân đang ngày càng khó khăn phải không?
 
5. Tỉ lệ tử thấp là một lý do làm cho dân số tăng phải không?
 
6. Những con đường hẹp này không thể hỗ trợ giao thông thêm phải không?
 
5. Complete the interview with the tags in the box.
 
(Chọn một trong những câu hỏi đuôi trong khung để điền vào mỗi khoảng trống trong bài phỏng vấn)
 
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 12. An overcrowed world. A closer look 2
 
 
Hướng dẫn giải:
 
(1) don’t they
 
(2) isn’t it
 
(3) can’t we                               
 
(4) is it
 
Tạm dịch:
 
Người phỏng vấn: Những nơi quá đông đúc có nhiều vấn đề phải không?
 
Khách mời: Đúng vậy. Kẹt xe, ô nhiễm, Ồn ào…
 
Người phỏng vấn: Kẹt xe là vấn đề nghiêm trọng nhất phải không?
 
Khách mời: Không hẳn. Chúng ta có thể thấy những người vô gia cư ở
 
nhiều nơi trong các thành phố lớn phải không? Thành phố không thể
 
xây dựng đủ nhà cửa cho tất cả người dân của nó
 
Người phỏng vấn: Vì vậy họ sông bất kỳ nơi đâu, dưới gầm cầu, trong nhà hoang…
 
Khách mời: Đúng vậy, và vài người trong số họ trở thành tội phạm.
 
Người phỏng vấn: Sự thiếu chỗ ở không dễ dàng giải quyết được phải không? Khách mời: Không.
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top