Trang chủ » Tiếng anh lớp 7. Unit 6. The first university in Viet Nam. Looking back

Tiếng anh lớp 7. Unit 6. The first university in Viet Nam. Looking back

1. Write the past participle of the following verbs.
 
(Viết hình thức quá khứ phân từ của những động từ sau đây)
 
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 6. The first university in Viet Nam. Looking back
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 6. The first university in Viet Nam. Looking back
Tiếng anh lớp 7. Unit 6. The first university in Viet Nam. Looking back
 
2. Complete the sentences with the past participles from 1.
 
(Hoàn thành câu với hình thức quá khứ phân từ ở mục 1)
 
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 6. The first university in Viet Nam. Looking back
 
Hướng dẫn giải:
 
1. considered/ built          
 
2. named                  
 
3. spoken
 
4. located                                      
 
5. recognized
 
Tạm dịch:
 
1. Đại học Oxford được xem là một trong những trường đại học tốt nhất ở Anh. Nó được xây dựng năm 1167.
 
2. Trường của Lan được đặt tên là Trường Cấp hai Chu Văn An.
 
3. Tiếng Anh được nói trên khắp thế giới.
 
4. Dinh Thống Nhất nằm ở số 106 đường Nguyễn Du, Quận 1, Thành phô Hồ Chí Minh.
 
5. Vịnh Hạ Long lần đầu tiên được công nhận là địa điểm Di sản Thế giới bởi UNESCO vào năm 1994.
 
3. Change the sentences from the present simple active into the present simple passive.
 
(Thay đổi câu từ thì hiện tại đơn thể chủ động sang thì hiện tại đơn ở thể bị động)
 
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 6. The first university in Viet Nam. Looking back
Hướng dẫn giải:
 
1. Tickets are sold at the gate of tourist site.
 
2. A lot of flowers are grown in Da Lat.
 
3. Hung King’s Temple is visited by thousands of people everyday.
 
4. Many beautiful Cham Towers can be seen by tourists in Binh Dinh Province.
 
5. Many kinds of goods can be bought in Ben Thanh Market.
 
Tạm dịch:
 
1. Họ bán vé ở cổng khu du lịch.
 
Vé được bán ở cổng khu du lịch.
 
2. Người ta trồng nhiều hoa ở Đà Lạt.
 
Nhiều hoa được trồng ở Đà Lạt.
 
3. Hàng ngàn người đến thăm đền Vua Hùng mỗi ngày.
 
Đền Vua Hùng được viếng thăm bởi hàng ngàn người mỗi ngày.
 
4. Khách du lịch có thể thấy nhiều tháp Chàm đẹp ở tỉnh Bình Định.
 
Nhiều tháp Chàm đẹp có thể được khách du lịch thấy ở tỉnh Bình Định.
 
5. Khách du lịch có thể mua nhiều loại hàng hóa ở chợ Bến Thành.
 
Nhiều loại hàng hóa có thể được mua ở chợ Bến Thành.
 
4. Change the sentences from the past simple passive into the past simple active.
 
(Đổi câu từ thì quá khứ đơn ở thể bị động sang thì quá khứ đơn thể chủ động.)
 
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 6. The first university in Viet Nam. Looking back
Hướng dẫn giải:
 
1. They built One Pillar Pagoda under Emperor Ly Thai Tong in 1049.
 
2. They built Imperial Academy under Emperor Ly Nhan Tong in 1076.
 
3. They orderd the erection of the first Doctor’s stone tablet under King Le Thanh Tong.
 
4. They built Tan Ky House in Hoi An two centuries ago.
 
5. They completed the construction of Tu Duc Tomb in 1876.
 
Tạm dịch:
 
1. Chùa Một Cột được xây dựng dưới thời vua Lý Thái Tông vào năm 1049.
 
Họ xây dựng chùa Một Cột dưới thời vua Lý Thái Tông vào năm 1049
 
2. Quốc Tử Giám được xây dựng dưới thời Vua Lý Nhân Tông vào năm 1076.
 
Họ xây dựng Quốc Tử Giám dưới thời Vua Lý Nhân Tông vào năm 1076.
 
3. Việc cho xây dựng bia Tiến sĩ đầu tiên do Vua Lê Thánh Tông ra lệnh.
 
Họ xây dựng bia Tiến sĩ đầu tiền dưới thời Vua Lý Nhân Tông vào năm 1076.
 
4. Nhà Tân Kỳ ở Hội An được xây dựng cách nay 2 thế kỷ
 
Họ xây dựng nhà Tân Kỳ ở Hội An cách nay 2 thế kỷ.
 
5. Việc xây dựng lăng Vua Tự Đức được hoàn thành năm 1876.
 
Họ xây dựng lăng vua Tự Đức hoàn thành vào năm 1876.
 
5. Work in pairs. Ask and answer questions about the Temple of Literature – the Imperial Academy. Use the suggestions below to help you.
 
(Làm theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về Văn Miếu- Quốc Tử Giám)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 6. The first university in Viet Nam. Looking back
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 6. The first university in Viet Nam. Looking back
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 6. The first university in Viet Nam. Looking back
 
6. Work in groups. Report your discussions, using the information in 5.
 
(Làm theo nhóm. Báo cáo bài thảo luận của em, sử dụng phần thông tin trong phần 5)
 
Hướng dẫn giải:
 
There is a very famous place in Ha Noi. That is Temple of Literature. It’s located in the centre of Ha Noi. The tickets are sold at the gate of this historic site. We can see The Doctor’s stone tablets and we can buy souvenirs in front of the gate. The time of day to visit is 08:00 a.m- 5:00 p.m.
 
Tạm dịch:
 
Có một nơi rất nổi tiếng ở Hà Nội. Đó là Văn Miếu. Nó nằm ở trung tâm của Hà Nội. Vé được bán ở cổng khu di tích lịch sử này. Chúng ta có thể thấy bia Tiến sĩ và chúng ta còn có thể mua quà lưu niệm ở phía trước cổng. Thời gian vào tham quan trong ngày là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top