Trang chủ » Tiếng anh lớp 7. Unit 6. The first university in Viet Nam. Project

Tiếng anh lớp 7. Unit 6. The first university in Viet Nam. Project

1. The following is a brochure made by Phong and his classmates after a trip to the Temple of Literature – the Imperial Academy
 
(Sau đây là tờ bướm (tờ quảng cáo) được Phong và các bạn trong lớp làm sau chuyến đi đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám.)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 6. The first university in Viet Nam. Project
 
Tạm dịch:
 
Văn Miếu – Quốc Tử Giám
 
Thời gian mở cửa/đóng cửa
 
8:00 sáng – 5:00 chiều
 
Sơ đổ
 
–   Cổng Văn Miếu
 
–   Khuê Văn Các
 
–   Bia tiến sĩ
 
–  Văn Miếu
 
–   Quốc Tử Giám
 
Lịch sử
 
–  Văn Miếu được thành lập năm 1070.
 
–   Quốc Tử Giám được thành lập năm 1076.
 
–   Bia tiến sĩ đầu tiên được dựng nên vào năm 1484.
 
Tại sao vào thăm
 
–   Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam.
 
–   Biểu tượng của Hà Nội.
 
2. Choose one of the most famous tourist sites in your community (village/district/province) and make a brochure as in 1.
 
(Chọn một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất trong khu vực của bạn và làm một tờ quảng cáo như phần 1.)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 6. The first university in Viet Nam. Project
 
Hướng dẫn giải:
 
Thong Nhat Palace 
 
Opening/ closing time 
 
Morning: 7:30 to 11:00
 
Afternoon: 13:00 to 16:00 
 
Layout 
 
–       Gate 
 
–       Grass capet with water fountain at the centre 
 
–       Thong Nhat palace 
 
–       The trees around the palace 
 
–       History 
 
–       The palace was firstly built in 1873 and the old name was Norodom Palace.
 
–       It was reconstructed in 1966 by architect Ngo Viet Thu.
 
Why visit 
 
–       It was a special historic site of Ho Chi Minh city.
 
–       The architecture is very wonderful with the combination of Europe and Asia.
 
Tạm dịch:
 
Dinh Thống Nhất
 
Thời gian mở cửa/đóng cửa
 
Sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ
 
Chiều: từ 13 giờ đến 16 giờ
 
Sơ đồ
 
–       Cổng dinh
 
–       Bãi cỏ với đài phun nước ở giữa
 
–       Dinh Thống Nhất
 
–       Cây bao bọc xung quanh History Lịch sử
 
–       Dinh lần đầu tiên được xây dựng vào năm 1873 và có tên cũ là dinh Norodom.
 
–       Nó được kiến trúc sư Ngô Viết Thụ xây dựng lại vào năm 1966.
 
Tại sao vào thăm
 
–       Nó là một địa điểm lịch sử đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh.
 
–       Kiến trúc tuyệt vời với sự kết hợp giữa châu Ấu và châu Á.
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top