Trang chủ » Tiếng anh lớp 7. Unit 9. Festivals Around The World. Getting started

Tiếng anh lớp 7. Unit 9. Festivals Around The World. Getting started

1. Listen and read
 
(Nghe và đọc.)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
Tiếng anh lớp 7.  Unit 9. Festivals Around The World. Getting started
 
Tạm dịch:
 
Giáo viên: Em chọn lễ hội nào, Nick?
 
Nick: Thật ra, em chọn một lễ hội Việt Nam!
 
Giáo viên: Thật không? Em chọn lễ hội nào?
 
Nick: Em chọn Lễ hội đua voi ở Đắk Lắk. Em nghĩ voi là động vật tuyệt vời. Chắc chắn sẽ thú vị khi xem chúng đua.
 
Giáo viên: Được, thú vị đó. Còn em, Mai?
 
Mai: Em chọn Diwali. Nó là một lễ hội Ấn Độ
 
Giáo viên: Tại sao em chọn nó?
 
Mai: Dạ, nó được gọi là “Lễ hội Ánh sáng” và nó là một lễ hội tôn giáo. Em nghĩ những cây nến rất lãng mạn, và em thích pháo hoa. Trong suốt lễ hội Diwali có rất nhiều nến và pháo hoa.
 
Giáo viên: Đó là một sự lựa chọn hay. Còn em, Phong?
 
Phong: Em chọn lễ hội La Tomatina. Nó được tổ chức ở Tây Ban Nha ở một thị trấn nhỏ gọi là Bunol. Nó là một lễ hội mùa để ăn mừng việc thu hoạch cà chua.
 
Giáo viên: Em thích gì về nó?
 
Phong: Trong 1 giờ, người ta ném những quả cà chua vào nhau!
 
Giáo viên: Ồ! Nghe không bình thường cho lắm. Được, cuối cùng là Mi.
 
Mi: Em chọn một cái gì đó hơi khác. Đó là lễ hội âm nhạc được gọi là Burning Man. Nó được tể chức mỗi năm vào cuối tháng 8. Người ta đến sa mạc, dựng lều trại và tổ chức tiệc!
 
Giáo viên: Ồ! Đó là một lễ hội mới đấy! Nghe thật thú vị. Được, cô muốn các em viết bài báo cáo và nộp chúng cho cô…
 
a. Answer the following questions.
 
(Trả lời những câu hỏi sau.)
 
 
Tiếng anh lớp 7.  Unit 9. Festivals Around The World. Getting started
Hướng dẫn giải:
 
1. No, she didn’t because she said “Oh really?” to show her surprise.
 
2. People light candles and display the fireworks.
 
3. It’s La Tomatina.
 
4. Because to ceblarate the festival, people go to the desert, make a camp, and have a party.
 
5. They should write up reports and hand them into the teacher.
 
Tạm dịch:
 
1. Giáo viên có nghĩ Nick chọn lễ hội Việt Nam không? Tại sao?/ Tại sao không?
 
– Không, bởi vì cô ấy nói ràng “Thật vậy à?” để thể hiện sự ngạc nhiên của mình.
 
2. Mọi người làm gì để kỷ niệm lễ hội De wall?
 
– Người ta thắp nến và trình diễn pháo hoa.
 
3. Lễ hội nào được tổ chức trong một thị trấn nhỏ?
 
– Chính là La Tomatina.
 
4. Tại sao Mi nghĩ rằng lễ hội của cô ấy không bình thường?
 
– Bởi vì để ăn mừng lề hội, người ta đi đến sa mạc cắm trại, và tổ chức tiệc.
 
5. Học sinh nên làm gì sau khi thảo luận với giáo viên?
 
– Họ nên viết ra báo cáo và nộp cho giáo viên
 
b. Tick (√) true (T) or false (F)
 
(Đánh dấu chọn (đúng (T) hay sai (F).)
 
 
Tiếng anh lớp 7.  Unit 9. Festivals Around The World. Getting started
 
Hướng dẫn giải:
 
1. T
 
2. T
 
3. F
 
4. T
 
Tạm dịch:
 
1. Nick chọn lễ hội này bởi vì anh ấy muốn xem đua voi. 
 
2. “LỄ HỘI ÁNH SÁNG” là một tên khác của Diwali. 
 
3. Người ta ném cà chua vào nhau trong một ngày ở La Tomatina. (for one hour only) 
 
4. Lễ hội Burning Man được tổ chức ở sa mạc. 
 
2. Write the festivals in the box under the pictures. Then listen and repeat.
 
(Viết những lễ hội trong khung vào dưới hình mỗi. Sau đó nghe và lặp lại.)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 7.  Unit 9. Festivals Around The World. Getting started
Hướng dẫn giải:
 
1. Water festival 
 
2. Canes Film Festival 
 
3. Ghost day 
 
4. Tet 
 
5. Rock in Rio 
 
6. Christmas 
 
7. Halloween 
 
8. Easter 
 
Tạm dịch:
 
1. Lễ hội nước
 
2. Lễ hội phim Cannes
 
3. Ngày ma quỷ
 
4. Ngày Tết
 
5. Lễ hội nhạc Rock ở Rio
 
6. Lễ Giáng sinh
 
7. Lễ hội Halloween – Lễ hội Hóa trang
 
8. Lễ Phục sinh
 
3. Match the festivals below with the reasons they are held
 
(Nối lễ hội bên dưới với những lý do mà chúng tổ chức)
 
 
Tiếng anh lớp 7.  Unit 9. Festivals Around The World. Getting started
Hướng dẫn giải:
 
–  religious : Halloween, Ghost Day
 
–  music/ art : Rock in Rio, Cannes Film Festival
 
–   seasonal : Tet, Water Festival
 
–   religious : Christmas, Easter
 
4. Compare your answers with a partner.
 
(So sánh câu trả lời với bạn bè.)
 
 
Tiếng anh lớp 7.  Unit 9. Festivals Around The World. Getting started
Tạm dịch:
 
Ví dụ:
 
A: Mình nghĩ rằng Rock in Rio và Liên Hoan Phim Cannes là lễ hội nghệ thuật và âm nhạc.
 
B: Mình biết.
 
A: Bạn nghĩ cái nào là lễ hội theo mùa?
 
B: Mình nghĩ Giáng sinh và Phục sinh. Còn bạn?
 
A: Mình nghĩ Halloween và Ghost day.
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top