Trang chủ » Tiếng anh lớp 9 . Unit 1. Local Environment. Skills 1

Tiếng anh lớp 9 . Unit 1. Local Environment. Skills 1

Reading (Đọc)
 
1. Work in pairs. One looks at Picture A, and the other looks at Oicture B on page 15. Ask other qusetions to find out the similarities and differences between your pictures. 
 
(Làm việc theo nhóm. Một người nhìn vào bức tranh A, và những người khác nhìn vào bức tranh B ở trang 15. Hỏi nhau các câu hỏi để tìm ra điểm giống và khác biệt giữa những bức tranh. )
 
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 1. Local Environment. Skills 1
 
 
Hướng dẫn giải:
 
– Similarities: conical hat, string
 
– Differences:
 
Picture A: light green, pictures between layers, blue string, look lighter
 
Picture B: white, no decoration, pink string, look heavier
 
Tạm dịch:
 
– Giống nhau: nón chùm, dây
 
– Khác nhau:
 
Hình A: ánh sáng màu xanh lá cây, hình ảnh giữa các lớp, chuỗi màu xanh, nhìn nhẹ
 
Hình B: màu trắng, không trang trí, dây màu hồng, trông nặng hơn
 
2. Mi visited Tay Ho village in Hue last month. She has decided to present what she knows about this place to the class. 
 
Read what she has prepared and match the titles with the paragraphs.
 
(Mi đã đi thăm làng Tây Hồ ở Huế. Cô ấy quyết định kể cho cả lớp nghe những điều cô ấy biết về nơi này. 
 
Đọc những thứ cô ấy chuẩn bị và nối các đoạn văn với những nhan đề cụ thể )
 
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 1. Local Environment. Skills 1
Hướng dẫn giải: 
 
1. C          2. A         3. B 
 
Tạm dịch:
 
1. Tình trạng hiện tại của nghề thủ công
 
2. Vị trí và lịch sử làng nghề sản xuất nón
 
3. Nón được làm thế nào
 
 A
Khi bạn nghĩ về nón, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là vùng Huế. Sản xuất nón là nghề thủ công truyền thống ở đây hàng trăm năm, và có nhiều làng nghề như Dạ Lê, Phú Cam, và Đốc Sơ. Tuy nhiên, Tây Hồ nổi tiếng nhất vì đây là nơi bắt nguồn của nón ở Huế. Đây là một ngôi làng nằm bên bờ sông Như Ý, cách thành phố Huế 12 km.
 
 B
Một chiếc nón hình nón có thể trông đơn giản, nhưng các thợ thủ công phải làm theo 15 bước, từ đi vào rừng để lấy lá để là lá, làm khung, vv. Nón của Huế luôn có hai lớp lá. Thợ thủ công phải có kỹ năng để làm cho hai lớp rất mỏng. Điều đặc biệt là họ thêm các bài thơ và tranh của Huế giữa hai lớp, tạo nên những chiếc nón 'bài thơ' nổi tiếng hay những chiếc nón thơ mộng.
 
 C
Nón được làm trong làng nghề đã được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác bởi vì mọi người, trẻ hay già, đều có thể tham gia vào quá trình này. Đây là một thủ công mỹ nghệ nổi tiếng, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới.
 
3. Read the text again and answer the questions. 
 
(Đọc lại đoạn văn và trả lời các câu hỏi)
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 1. Local Environment. Skills 1
 
Hướng dẫn giải: 
 
1. Because it is the birthplace of the conical hat in Hue.
 
2.  It's 12 km from Hue City.
 
3.  It's going to the forest to collect leaves.
 
4.  They're very thin.
 
5.  It has poems and paintings of Hue between the two layers.
 
6.  Everybody can, young or old.
 
Tạm dịch:
 
1. Tại sao Tây Hồ là làng làm nón nổi tiếng nhất?
 
Bởi vì đây là nơi sinh ra nón lá của Huế.
 
2. Tây Hồ cách Thành phố Huế bao xa?
 
Nó cách thành phố Huế 12Km.
 
3. Bước đầu tiên của việc làm nón lá là gì? 
 
Đó là vào rừng lấy lá.
 
4. Điều gì đặc  biệt trong những lớp nón?
 
Chúng rất mỏng
 
5. Điều gì đặc biệt trong chiếc nón bài thơ?
 
Nó có bài thơ và tranh của Huế giữa hai lớp lá.
 
6. Ai có thể làm nón lá? 
 
Mọi người đều có thể, trẻ hoặc già.
 
Speaking (Nói)
 
4. Read the following ideas. Are they about the benefits of traditional crafts (B) or challenges that artisans may face (C). Write B or C.
 
(Đọc các ý tưởng sau. Chúng nói về lợi ích của hàng thủ công truyền thống (B) hay thách thức mà người thợ phải đối mặt ( C). Viết B hoặc C )
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 1. Local Environment. Skills 1
 
Hướng dẫn giải: 
 
1.B    2. C     3. B     4. C      5.C      6.B 
 
Tạm dịch:
 
1. cung cấp việc làm
 
2. mất tính đúng đắn
 
3. cung cấp thêm thu nhập
 
4. dựa quá nhiều vào du lịch
 
5. xử lý chất thải và ô nhiễm
 
6. bảo tồn di sản văn hoá
 
Bạn có thể thêm một vài lợi ích hoặc thách thức
 
5. Imagine that your group is responsible for promoting traditional crafts in your area. Propose an action plan to deal with the challenges.
 
(Tưởng tượng rằng bạn phải chịu trách nhiệm cho việc thúc đẩy các mặt hàng thủ công. Đề xuất các hoạt động để giải quyết các thách thức. )
 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top