Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Các phương pháp chọn lọc SGK sinh học 9

Trả lời câu hỏi bài Các phương pháp chọn lọc SGK sinh học 9

Bài 1: (trang 107 SGK Sinh 9)

Phương pháp chọn lọc hàng loạt một lần và nhiều lần được tiến hành như thế nào, có ưu nhược điểm gì và thích hợp với loại đối tượng nào?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Phương pháp chọn lọc hàng loạt một lần tiến hành như sau:

  • Năm thứ nhất (năm I) người ta gieo trồng giống ban đầu để chọn lọc các cây ưu tú, phù hợp với mục đích chọn lọc. Hạt của các cây ưu tú được thu hoạch chung để làm giống cho vụ sau (năm II).
  • Ở năm II so sánh giống tạo ra bằng chọn lọc hàng loạt, được gọi là "giống chọn hàng loạt" với giống ban đầu và giống đối chứng (giống tốt đang được sử dụng đại trà trong sản xuất).
  • Qua đánh giá so sánh, nếu giống chọn hàng loạt đã đạt yêu cầu đặt ra, hơn hẳn giống ban đầu thì không cần chọn lần 2.
  • Nếu giống mang chọn lọc thoái hóa nghiêm trọng, không đồng nhất về chiều cao và khả năng sinh trưởng,… thì tiếp tục chọn lọc lần 2, cho đến khi nào vượt được giống ban đầu.
  • Chọn lọc hàng loạt có ưu điểm là đơn giản, dễ làm, ít tốn kém, có thể áp dụng rộng rãi.
  • Hình thức chọn lọc hàng loạt có nhược điểm là chỉ dựa vào kiểu hình nên dễ nhầm với thường biến phát sinh do khí hậu và địa hình.

Bài 2: (trang 107 SGK Sinh 9)

Phương pháp chọn lọc cá thể được tiến hành thế như nào? Có ưu, nhược điểm gì so với phương pháp chọn lọc hàng loạt và tích hợp với đối tượng nào?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Phương pháp chọn lọc cá thể được tiến hành như sau:

  • Ở năm I, trên ruộng chọn giống khởi đầu, người ta chọn ra những cá thể tốt nhất. Hạt của mỗi cây được gieo riêng từng dòng để so sánh (năm II)
  • Ở năm II, người ta so sánh các dòng với nhau, so với giống gốc và giống đối chứng để chọn dòng tốt nhất, đáp ứng mục tiêu đặt ra. Trường hợp còn chưa đạt yêu cầu thì tiến hành chọn lọc cá thể lần 2.

Chọn lọc cá thể phối hợp được chọn lọc dựa trên kiểu hình với kiểm tra kiểu gen. Chọn lọc cá thể thích hợp với cây tự thụ phấn.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top