Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Thành tựu chọn giống ở Việt Nam SGK sinh học 9

Trả lời câu hỏi bài Thành tựu chọn giống ở Việt Nam SGK sinh học 9

Bài 1: (trang 111 SGK Sinh 9)

Trong chọn giống cây trồng, người ta đã sử dụng những phương pháp nào? Phương pháp nào được xem là cơ bản? Cho ví dụ minh họa kết quả của mỗi phương pháp đó.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Trong chọn giống cây trồng, người ta đã sử dụng các phương pháp lai hữu tính để tạo biến dị tổ hợp, đột biến thực nghiệm, tạo giống đa bội thể, tạo giống ưu thế lai F1 kết hợp với các phương pháp chọn lọc). Phương pháp lai hữu tính vẫn được coi là phương pháp cơ bản.

Bài 2: (trang 111 SGK Sinh 9)

Trong chọn giống vật nuôi, chủ yếu người ta dùng phương pháp nào? Tại sao? Cho ví dụ.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Trong chọn giống vật nuôi, lai giống là phương pháp chủ yếu vì nó tạo nguồn biến dị tổ hợp cho tạo, chọn giống mới, cải tạo giống có năng suất thấp và tạo ưu thế lai.

Bài 3: (trang 111 SGK Sinh 9)

Thành tựu nổi bật nhất trong chọn giống cây trồng hoặc vật nuôi ở Việt Nam là ở lĩnh vực nào?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Thành tựu nổi bật nhất trong chọn giống cây trồng hoặc vật nuôi ở nước ta là lĩnh vực chọn giống lúa, ngô, còn trong chọn giống vật nuôi là chọn giống ưu thế lai ở lợn và gà.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top