Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn SGK sinh học 9

Trả lời câu hỏi bài Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn SGK sinh học 9

I. Bài tập thực hành

– Quan sát tranh minh họa để mô tả kĩ năng chọn cây, bông hoa, kĩ năng giao phấn kết hợp theo dõi thao tác trên mẫu vật thật của giáo viên.

– Tự thao tác trên mẫu thật các kĩ năng: cắt vỏ trấu, khử nhị đực, lấy phấn, thụ phấn, bao hoa bằng cách li và gắn nhãn.

II. Thu hoạch

1. Tên bài:

2. Họ và tên:

3. Nội dung thực hành:

– Hãy mô tả các thao tác về kĩ năng chọn cây, bông hoa, bao cách li và các dụng cụ dùng để giao phấn.

Trả lời:

+ Kĩ năng chọn cây: chọn hai giống ngô, hai giống lúa có cùng thời gian sinh trưởng, nhưng khác nhau rõ rệt về chiều cao cây, màu sắc và kích thước hạt.

+ Chọn hoa: các hoa đều tới giai đoạn gần thụ phấn nhưng chưa diễn ra quá trình thụ phấn thì tiến hành bài thực hành.

+ Bao cách li: để tránh các hoa tiến hành thụ phấn chéo và bảo vệ bông hoa sau khi tiến hành thụ phấn bắt buộc

+ Các dụng cụ cần để giao phấn: kéo, panh, kẹp, túi nilon.

– Mô tả các kĩ năng: cắt vỏ trấu, khử nhị đực, lấy phấn, thụ phấn, bao hoa bằng cách li ngắn và gắn nhãn.

Trả lời:

+ Cắt vỏ trấu: dùng kéo cắt khoảng 1/3 chiều dài bông lúa, tránh cắt quá sâu sẽ làm hỏng bông hoa

+ Khử nhị đực: dùng panh/ kẹp nhẹ nhàng rút bỏ phần nhị đực

+ Lấy phấn: lựa chọn một hoa của bông lúa khác, rũ nhẹ để các hạt phấn hoa đó rơi vào nhụy của hoa vừa khử nhị đực.

+ Bao hoa: dùng baonilon bao lại các bông lúa có các hoa thụ phấn bắt buộc, ghi rõ ngày tháng và người thực hiện.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top