Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Công nghệ tế bào SGK sinh học 9

Trả lời câu hỏi bài Công nghệ tế bào SGK sinh học 9

Bài 1: (trang 91 SGK Sinh 9)

Công nghệ tế bào là gì? Gồm những công đoạn thiết yếu nào? Tại sao cần thực hiện các công đoạn đó?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Công nghệ tế bào là một lĩnh vực của công nghệ sinh học, ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo để tạo ra những mô, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh. Cơ thể này có thể giống với dạng gốc hoặc khác với dạng gốc trong trường hợp lai tế bào xôma hoặc tế bào mang đột biến – biến dị dòng xôma.

Bài 2: (trang 91 SGK Sinh 9)

Hãy nêu những ưu điểm và triển vọng của nhân giống vô tính trong ống nghiệm?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Nhân giống vô tính là phương pháp có hiệu quả để tăng nhanh số lượng cá thể, đáp ứng với yêu cầu của sản xuất.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top