Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Di truyền học với con người SGK sinh học 9

Trả lời câu hỏi bài Di truyền học với con người SGK sinh học 9

Bài 1: (trang 88 SGK Sinh 9)

Di truyền y học tư vấn là gì? Gồm những nội dung nào?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Sự phối hợp các phương pháp: xét nghiệm, chẩn đoán hiện đại về mặt di truyền cùng với nghiên cứu phả hệ… để hình thành lĩnh vực mới của di truyền học: Di truyền y học tư vấn.

Vậy di truyền y học tư vấn là một lĩnh vực của di truyền học; kết hợp các phương pháp xét nghiệm, chẩn đoán hiện đại và mặt di truyền cùng với nghiên cứu phả hệ.

Nội dung của di truyền y học tư vấn bao gồm việc chẩn đoán, cung cấp thông tin và cho lời khuyên liên quan đến các bệnh và tật di truyền.

Bài 2: (trang 88 SGK Sinh 9)

Việc quy định: nam giới chỉ được lấy một vợ, nữ giới chỉ được lấy một chồng, những người có quan hệ huyết thống trong vòng bốn đời không được kết hôn với nhau dựa trên cơ sở khoa học nào?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Cơ sở khoa học của điều luật quy định: nam giới chỉ được lấy một vợ còn nữ giới chỉ được lấy một chồng là tỉ lệ nam/nữ 1 : 1 ở độ tuổi 18-35. Cơ sở khoa học của điều luật quy định: những người có quan hệ huyết thống trong vòng bốn đời không được lấy nhau là: tỉ lệ trẻ sơ sinh bị dị tật bẩm sinh tăng lên rõ rệt ở những cặp kết hôn họ hàng, tác hại này dẫn đến suy thoái nòi giống.

Bài 3: (trang 88 SGK Sinh 9)

Tại sao phụ nữ không nên sinh con ở độ tuổi ngoài 35? Tại sao cần phải đấu tranh chống ô nhiễm môi trường?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Phụ nữ không nên sinh con ở tuổi ngoài 35 vì dễ sinh ra những đứa trẻ bị tật, bệnh di truyền (bệnh Đao).

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top