Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Lòng yêu nước

Trả lời câu hỏi bài Lòng yêu nước

Bố cục:

– Đoạn 1 (Từ đầu … lòng yêu Tổ quốc): Đúc rút chân lí về lòng yêu nước – yêu từ những vật tầm thường nhất.

– Đoạn 2 (còn lại): Sức mạnh lòng yêu nước.

Câu 1 (trang 108 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Đại ý bài văn:

Thể hiện tinh thần yêu nước tha thiết, sâu sắc, nói lên một chân lí: “Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật tầm thường nhất … ”

Câu 2 (trang 108 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Đoạn văn từ đầu đến lòng yêu Tổ quốc:

a. Câu mở đầu: Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật tầm thường … có hơi rượu mạnh.

Câu kết đoạn: Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc.

b. Trình tự lập luận trong đoạn (tổng – phân – hợp):

– Mở đầu: Nêu nhận định giản dị, dễ hiểu.

– Minh họa, chứng minh cho câu mở đầu bằng những dẫn chứng cụ thể (đặt “lòng yêu nước” trong thử thách của cuộc chiến tranh vệ quốc).

– Kết đoạn bằng một câu khái quát nội dung lại câu mở đoạn.

Câu 3 (trang 108 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Người dân Xô viết mỗi vùng nhớ đến vẻ đẹp tiêu biểu của quê hương mình:

Người dân vùng

Vẻ đẹp tiêu biểu mà họ nhớ đến

vùng Bắc

Cánh rừng bên dòng Vi-na hay miền Xu-cô-nô, những đêm tháng sáu sáng hồng.

U-crai-na

Bóng thùy dương, cài bằng lặng của trưa hè vàng ánh.

Xứ Gru-di-a

Khí trời núi cáo, tiếng chào tạm biệt.

Ở thành Lê-nin-grat

Dòng Nê-va, những tượng đồng, phố phường.

Mát-xcơ-va

Phố cũ, phố mới, điệm Krem-li, tháo cổ,…

Nhận xét: Chọn lọc được những vẻ đẹp riêng biệt, tiêu biểu từng vùng.

Câu 4 (trang 109 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Câu văn thâu tóm chân lí: Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top