Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ

Trả lời câu hỏi bài Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ

Câu 1 (trang 103 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

a. Rút ra đặc điểm thơ năm chữ: Nếu chia khổ thì khổ thơ thường 4 câu, mỗi câu năm chữ, nhịp 3/2 hoặc 2/3. Vần thay đổi (vần cách, liên tiếp, vần ôm).

b. Các đoạn thơ năm chữ khác:

Mọc giữa dòng sông xanh

Một bông hoa tím biếc

Ơi con chim chiền chiện

Hót chi mà vang trời

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top