Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Ôn tập chương III: Thống kê

Trả lời câu hỏi bài Ôn tập chương III: Thống kê

Câu 1: Có 10 đội bóng tham gia một giải bóng đá. Mỗi đội phải đá lượt đi và lượt về với từng đội khác

Số bàn thắng (x)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Tần số (n)

12

16

20

12

8

6

4

2

N = 80

  1. Tổng số trận đấu là bao nhiêu?
  2. Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng và nhận xét
  3. Có bao nhiêu trận không có bàn thắng?
  4. Tính số bàn thắng trung bình trong một trận của cả giải
  5. Tìm mốt.

Lời giải:

a, Mỗi đội đá với 9 đội còn lại cả lượt đi và về nên mỗi đội phải đá tất cả: 9.2 = 18 (trận)

Vì mỗi trận có 2 đội đá nên tổng số trận đấu là (18. 10): 2 = 90 (trận)

b, Biểu đồ đoạn thẳng:

 Bài tập toán 7

c, Có 10 trận không có bàn thắng

d, Trung bình cộng số bàn thắng:

X= (1.12 + 2.16 + 3.20 + 4.12 + 5.8 + 6.6 + 7.4 + 8.2) : 90 = 3 (bàn)

e, Mốt của dấu hiệu: Mo = 3

Câu 2: Một bạn gieo (thảy) một con xúc xắc 60 lần (con xúc xắc là một khối lập phương, số chấm trên từng mặt lần lượt là 1, 2, 3, 4, 5, 6). Kết quả được ghi lại là:

 Bài tập toán 7

a, Dấu hiệu là gì?

b, Lập bảng “tần số”

c, Vẽ biểu đồ

d, Qua bảng “tần số” và biểu đồ, còn nhận xét đặc biệt gì về tần số của các giá trị?

Lời giải:

a, Dấu hiệu: Số chấm xuất hiện trong mỗi lần gieo

b. Bảng tần số:

Số chấm (x)

1

2

3

4

5

6

 

Tần số (n)

11

10

9

9

9

12

N = 60

c, Biểu đồ:

 Bài tập toán 7

d, Nhận xét: Số lần xuất hiện các chấm từ 1 đến 6 xấp xỉ nhau.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top