Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Trả lời câu hỏi bài Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Câu 1: Tìm hai số x và y biết:

 Bài tập toán 7

Câu 2: Tìm 2 số x và y biết, 7x= 3y và x – y = 16

Lời giải:

Ta có:

 Bài tập toán 7

Câu 3: Tính độ dài các cạnh của tam giác, biết chu vi là 22cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 2; 4 ;5

Lời giải:

Gọi x, y, z lần lượt là độ dài 3 cạnh của tam giác

(x. y, z > 0)

Theo đề bài ta có:

 Bài tập toán 7

Câu 4: Tính số học sinh của lớp 7A và 7B biết rằng lớp 7A ít hơn lớp 7B là 5 học sinh và tỉ số học sinh của 2 lớp là 8:9

Lời giải:

Gọi x, y lấn lượt là số học sinh của lớp 7A và 7B (x,y ∈ N*)

Theo đề bài ta có: x : y = 8: 9 và y –x =5

Suy ra:

 Bài tập toán 7

Câu 5: So sánh các số a, b, c biết rằng

 Bài tập toán 7

Câu 6: Tìm các số a, b, c, d biết rằng: a : b : c : d = 2 : 3 : 4 :5 và a + b + c + d = -42

Lời giải:

Ta có: a : b : c : d = 2 : 3 : 4 :5 và a + b + c + d = -42

Suy ra:

 Bài tập toán 7

Câu 7: Tìm các số a.b .c biết rằng:

 Bài tập toán 7

Câu 8: Tìm các số a,b,c biết rằng:

 Bài tập toán 7

Câu 9: Tìm các số a, b, c biết rằng:

 Bài tập toán 7

Câu 10: Có 16 tờ giấy bạc loại 2000đ, 5000đ và 10000đ. Trị giá mỗi loại tiền trên đều bằng nhau. Hỏi mỗi loại có mấy tờ

Lời giải:

Gọi x, y, z lần lượt là số tờ giấy bạc cac loại 2000đ, 5000đ, và 10000đ

Ta có: x + y = z = 16

2000x + 5000y + 10000z

Suy ra:

 Bài tập toán 7

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top