Trang chủ » Trả lời câu hỏi Hệ sinh thái SGK sinh học 9

Trả lời câu hỏi Hệ sinh thái SGK sinh học 9

Bài 1: (trang 153 SGK Sinh 9)

Hãy cho ví dụ về một hệ sinh thái, phân tích các thành phần sinh thái đó

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Ví dụ hệ sinh thái nước đứng ở một ao, gồm có các thành phần chính:

  • Sinh vật sản xuất: rong, bèo, cây thủy sinh, tảo hiển vi.
  • Sinh vật tiêu thụ cấp 1: cá nhỏ ăn rong, bèo, tôm, động vật nổi, tép, cua
  • Sinh vật tiêu thụ cấp 2: cá to, vừa.
  • Sinh vật tiêu thụ cấp 3: cá lớn.
  • Sinh vật phân giải: vi sinh vật.

Bài 2: (trang 153 SGK Sinh 9)

Hãy vẽ một lưới thức ăn trong đó có các sinh vật: cây cỏ, bọ rùa, ếch nhái rắn, châu chấu, diều hâu, nấm, vi khuẩn, cáo, gà rừng, dê, hổ. Một số gợi ý về thức ăn như sau:

Bài tập sinh học lớp 9

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

  • Cây cỏ là thức ăn của bọ rùa, châu chấu.
  • Ếch nhái ăn bọ rùa, châu chấu.
  • Rắn ăn ếch nhái, châu chấu.
  • Gà ăn cây cỏ và châu chấu.
  • Cáo ăn thịt gà.

(Dựa vào kiến thức đã biết trong các lớp trước và trong thực tế, em hãy đưa ra thêm về quan hệ thức ăn có thể có của các loài còn lại và vẽ toàn bộ một lưới thức ăn).

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top