Trang chủ » Trả lời câu hỏi Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã SGK sinh học 9

Trả lời câu hỏi Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã SGK sinh học 9

Bài 1: (trang 179 SGK Sinh 9)

Hãy nêu những biện pháp chủ yếu để bảo vệ thiên nhiên hoang dã?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Có hai biện pháp chủ yếu là bảo vệ tài nguyên sinh vật và cải tạo các hệ sinh thái đã bị thoái hóa.

Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã:

  • Bảo vệ các khu rừng già, rừng đầu nguồn,…
  • Trồng cây gây rừng tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật.

Cải tạo các hệ sinh thái đã bị thoái hóa.

  • Trồng cây gây rừng trên những vùng đất trống, đồi trọc.
  • Tăng cường công tác thủy lợi và tưới tiêu hợp lí.
  • Bón phân hợp lí và hợp vệ sinh.
  • Luân canh hợp lí.
  • Chọn giống vật nuôi và cây trồng thích hợp có năng suất cao.

Bài 2: (trang 179 SGK Sinh 9)

Mỗi học sinh chúng ta cần làm gì để góp phần bảo vệ thiên nhiên?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Bản thân ý thức và hành động bảo vệ thiên nhiên tuyên truyền với người thân, bạn bè, láng giềng có ý thức và hành động bảo vệ thiên nhiên.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top