Trang chủ » Trả lời câu hỏi Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên SGK sinh học 9

Trả lời câu hỏi Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên SGK sinh học 9

Bài 1: (trang 177 SGK Sinh 9)

Tài nguyên không tái sinh và tái sinh khác nhau như thế nào?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Tài nguyên không tái sinh là nguồn tài nguyên sau khi khai thác và sử dụng bị cạn kiệt dần, như tài nguyên khoáng sản.

Tài nguyên tái sinh là nguồn tài nguyên sau khi sử dụng có thể tái sinh và ngày càng phong phú hơn nếu được quản lí tốt, như tài nguyên đất, nước, sinh vật biển và tài nguyên nông nghiệp.

Bài 2: (trang 177 SGK Sinh 9)

Vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Chúng ta phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí tài nguyên thiên nhiên vì tài nguyên không phải là vô tận. Chúng ta cần phải sử dụng hợp lí để vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên của xã hội hiện tại vừa bảo đảm duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho các thế hệ con cháu mai sau.

Bài 3: (trang 177 SGK Sinh 9)

Nguồn năng lượng như thế nào được gọi là nguồn năng lượng sạch?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Nguồn năng lượng vĩnh cửu như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nhiệt từ trong lòng trái đất, khi sử dụng không gây ô nhiễm môi trường. Đó là năng lượng sạch.

Bài 4: (trang 177 SGK Sinh 9)

Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên rừng có ảnh hưởng như thế nào tới các tài nguyên khác như tài nguyên đất và nước?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Bảo vệ rừng và cây xanh trên mặt đất sẽ có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ đất, nước và các tài nguyên sinh vật khác. Rừng có vai trò quan trọng trong việc hình thành và bảo vệ đất. Cây rừng hấp thụ các chất khoáng và nước trong đất, nhưng đất rừng không bị nghèo và khô dần. Xác sinh vật rừng sau khi được phân giải sẽ cung cấp một lượng khoáng cho đất.

Ở những vùng có rừng che phủ thì sau những trận mưa lớn, cây rừng đã giữ nước mưa làm cho nước ngấm được vào đất và lớp thảm mục nhiều hơn, đất không bị khô. Khi chảy trên mặt đất, nước luôn va vào gốc cây nên chảy chậm lại. Do vậy, rừng có vai trò quan trọng trong việc hạn chế xói mòn đất nhất là xói mòn trên sườn dốc đồng thời cũng chống được bồi lấp lòng sông, lòng hồ, các công trình thủy lợi, thủy điện.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top