Trang chủ » Trả lời câu hỏi Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương SGK sinh học 9

Trả lời câu hỏi Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương SGK sinh học 9

Bài tập 1 trang 132: Hoàn thành bảng 56.1.

Trả lời:

Bảng 56.1. Các nhân tố sinh thái trong môi trường điều tra ô nhiễm

Nhân tố vô sinh

Nhân tố hữu sinh

Hoạt động của con người trong môi trường

Nước

Không khí

Đất

Nhà máy, xí nghiệp, phương tiện giao thông

Con người

Vi sinh vật

Động vật

Thực vật

 

Sản xuất vật chất

Sinh hoạt

 

Bài tập 2 trang 133 VBT Sinh học 9: Hoàn thành bảng 56.2.

Trả lời:

Bảng 56.2. Điều tra tình hình và mức độ ô nhiễm

Các hình thức ô nhiễm

Mức độ ô nhiễm (ít/ nhiều/ rất ô nhiễm)

Nguyên nhân gây ô nhiễm

Đề xuất biện pháp khắc phục

Ô nhiễm đất

Ô nhiễm nước

Ô nhiễm không khí

Ô nhiễm tiếng ồn

Ít

Nhiều

Ít

Rất ô nhiễm

Bón phân hóa học trong canh tác

Nước thải sinh hoạt, sản xuất

Phương tiện giao thông

Phương tiện giao thông, hoạt động xây dựng

Bón phân hữu cơ

Có biện pháp lọc trước khi xả xa môi trường

Dùng phương tiện công cộng

Dùng phương tiện công cộng, treo rèm dày và dùng cửa kính chống ồn

Bài tập 3 trang 133 VBT Hoàn thành bảng 56.3.

Trả lời:

Bảng 56.3. Điều tra tác động của con người tới môi trường

Các thành phần của hệ sinh thái hiện tại

Xu hướng biến đổi các thành phần của hệ sinh thái trong thời gian tới

Những hoạt động của con người đã gây nên sự biến đổi hệ sinh thái

Đề xuất biện pháp khắc phục

Thành phần vô sinh: nước, không khí, ánh sáng, nhiệt độ, …

Thành phần hữu sinh: con người, các loài động vật, thực vật

Không khí có xu hướng bị ô nhễm ngày càng nghiêm trọng

Nguồn nước ô nhiễm

Dân số gia tăng

Các động vật thực vật tự nhiên ngày càng bị tiêu diệt

Giao thông

Sản xuất

Sinh hoạt

 

Sử dụng các phương tiện công cộng

Giữ vệ sinh môi trường, xử lí chất thải trước khi xả ra môi trường

Trồng nhiều cây xanh

II. Thu hoạch

1. Tên bài:

2. Họ và tên:

3. Nội dung thực hành: Trả lời các câu hỏi sau:

– Nguyên nhân nào dẫn tới ô nhiễm hệ sinh thái đã quan sát? Có cách nào khắc phục được không?

Trả lời:

Nguyên nhân gây ô nhiễm hệ sinh thái quan sát: hoạt động của con người.

Khắc phục bằng cách nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân (không xả rác bừa bãi, phân loiaj và xử lí rác thải trước khi xả ra môi trường, trồng cây xanh, sản xuất nông nghiệp an toàn,…)

– Những hoạt động nào của con người đã gây nên sự biến đổi hệ sinh thái đó? Xu hướng biến đổi hệ sinh thái đó là xấu đi hay tốt lên? Theo em, chúng ta cần làm gì để khắc phục những biến đổi xấu của hệ sinh thái đó?

Trả lời:

Hoạt động của con người làm biến đổi hệ sinh thái: sử dụng chất hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, xây dựng nhà cửa, canh tác, xả nước thải sinh hoạt ra môi trường, sử dụng nhiều phương tiện giao thông,…

Hệ sinh thái đang biến đổi theo hướng xấu đi

Khắc phục: Bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, xử lí nghiêm các cá nhân và tổ chức có hoạt động gây ô nhiễm môi trường, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, sử dụng nguồn năng lượng sạch,…

-Cảm tưởng của em sau khi học xong bài thực hành về tìm hiểu môi trường ở địa phương? Nhiệm vụ của học sinh đối với công tác phòng chống ô nhiễm là gì?

Trả lời:

Môi trường ở địa phương đang bị ô nhiễm, nguyên nhân gây ô nhiễm là do hoạt động của con người. Môi trường ô nhiễm gây hậu quả nghiêm trọng đến đời sống của con người và các loài sinh vật.

Nhiệm vụ của học sinh trong phòng chống ô nhiễm môi trường: thực hiện bảo vệ môi trường: bỏ rác nơi quy định, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, phương tiện sạch, dọn dẹp nhà cửa, trồng cây xanh,… và tuyên truyền để người thân và bạn bè cùng thực hiện bảo vệ môi trường.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top