Trang chủ » Trả lời câu hỏi Luật bảo vệ môi trường SGK sinh học 9

Trả lời câu hỏi Luật bảo vệ môi trường SGK sinh học 9

Bài 1: (trang 185 SGK Sinh 9)

Trình bày sơ lược hai nội dung về phòng chống suy thoái, ô nhiễm môi trường, khắc phục ô nhiễm và sự cố môi trường của

Luật bảo vệ môi trường Việt Nam

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Phòng, chống suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường (chương II). Quy định về phòng chống suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường như đất, nước, không khí, sinh vật, các hệ sinh thái, đa dạng sinh học, cảnh quan. Cấm nhập khẩu: các chất thải vào Việt Nam.

Khắc phục suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường (Chương III): Các tổ chức và cá nhân phải có trách nhiệm xử lí chất thải bằng công nghệ thích hợp. Các tổ chức và cá nhân gây ra sự cố môi trường có trách nhiệm bồi thường và khắc phục hậu quả về mặt môi trường.

Bài 2: (trang 185 SGK Sinh 9)

Hãy liệt kê những hành động làm suy thoái môi trường mà em biết trong thực tế. Thử đề xuất cách khắc phục.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Hành động làm suy thoái môi trường

Cách khắc phục

Khai thác rừng bừa bãi

Trồng cây gây rừng, khai thác rừng hợp lí

Săn bắn động vật hoang dã

Xây dựng các khu rừng quốc gia để bảo vệ thiên nhiên và động vật hoang dã, lưu giữ những nguồn gen quý hiếm có nguy cơ tiệt chủng. Cấm săn bắt động vật hoang dã

Sử dụng đất không hợp lí

Có quy hoạch sử dụng đất, cải tạo đất đúng mục đích.

Bài 3: (trang 185 SGK Sinh 9)

Mỗi học sinh cần làm gì để thực hiện tốt Luật bảo vệ môi trường.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Để bảo vệ môi trường chúng ta hãy cùng nhau vận động trồng thêm cây xanh, hạn chế dùng túi nylon (vì chỉ dùng 1 lần rồi bỏ), đừng liệng chai nhựa ra môi trường, tiết kiệm điện nước, chuyển sang dùng năng lượng bền vững, đẩy nhanh canh tác hữu cơ, chuyển sang dùng thực phẩm dinh dưỡng không dùng động vật để giảm bớt khí thải, giảm bớt ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính, để Địa Cầu chúng ta không còn nóng thêm nữa.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top