Trang chủ » Trả lời câu hỏi Quần thể người SGK sinh học 9

Trả lời câu hỏi Quần thể người SGK sinh học 9

Bài 1: (trang 145 SGK Sinh 9)

Vì sao quần thể người lại có một số đặc trưng mà quần thể sinh vật khác không có?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Quần thể người có một số đặc trưng mà quần thể sinh vật khác không có là do con người có tư duy, có trí thông minh nên có khả năng tự điều chỉnh các đặc trưng sinh thái trong quần thể, đồng thời cải tạo thiên nhiên.

Bài 2: (trang 145 SGK Sinh 9)

Hình tháp dân số trẻ và hình tháp dân số già khác nhau như thế nào?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Hình tháp dân số trẻ là hình tháp dân số có đáy rộng do số lượng trẻ em sinh ra hàng năm cao. Cạnh tháp xiên nhiều và đỉnh tháp nhọn biểu hiện tỉ lệ người tử vong cao. Tuổi thọ trung bình thấp

Hình tháp dân số già là hình tháp dân số có đáy hẹp, đỉnh không nhọn, cạnh tháp gần như thẳng đứng, biểu thị tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử vong đều thấp. Tuổi thọ trung bình cao.

Bài 3: (trang 145 SGK Sinh 9)

Ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lý của mỗi quốc gia là gì?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Phát triển dân số hợp lí là điều kiện để phát triển bền vững của mỗi Quốc gia, tạo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế – xã hội với sử dụng hợp lí tài nguyên, môi trường của đất nước.

Phát triển dân số hợp lí là không để dân số tăng quá nhanh dẫn tới thiếu nơi ở, nguồn thức ăn, nước uống, ô nhiễm môi trường, tàn phá rừng và các tài nguyên khác.

Phát triển dân số hợp lí là nhằm mục đích đảm bảo tốt chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội, mọi người trong xã hội đều được nuôi dưỡng, chăm sóc và có điều kiện phát triển tốt.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top