Trang chủ » Top 23 trong cơ thể lipit bị oxi hóa thành

Top 23 trong cơ thể lipit bị oxi hóa thành

Top 23 trong cơ thể lipit bị oxi hóa thành

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về trong cơ thể lipit bị oxi hóa thành mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trong cơ thể Lipit bị oxi hóa thành:

A.Bạn đang xem: Trong cơ thể lipit bị oxi hóa thành NH3, CO2, H2O

B. NH3 và H2O

C. H2O và CO2

D. Amoniac và cabonic

Trong công nghiệp, người ta điều chế phân đạm urê bằng cách cho khí amoniac NH 3 tác dụng với khí cacbon đioxit CO 2 :

2 NH 3 + CO 2 → CO NH 2 2 + H 2 O

Để có thể sản xuất được 6 tấn urê, cần phải dùng bao nhiêu m 3 khí NH 3 và CO 2 (đktc) ?

2 NH 3 + CO 2 → CO NH 2 2 + H 2 O

n ure = m/M = 6000000/60 = 100000 mol

n N H 3 = 100000×2/1 = 200000

V NH 3 = n.22,4 = 200000×22,4= 4480000 = 4480 ( m 3 )

n CO 2 = 100000 mol

V C O 2 = 100000 x 22,4 = 2240000l = 2240 ( m 3 )

Trong công nghiệp, người ta điều chế phân đạm urê bằng cách cho khí amoniac NH 3 tác dụng với khí cacbon đioxit CO 2 :

2 NH 3 + CO 2 → CO NH 2 2 + H 2 O

Để có thê sản xuất được 6 tấn urê, cần phải dùng

Bao nhiêu tấn NH 3 và CO 2 ?

2 NH 3 + CO 2 → CO NH 2 2 + H 2 O

Cứ 2.17 (g) NH 3 thì tạo ra 60g ure ( CO NH 2 2 )

⇒ m NH 3 = 6.2.17/60 = 3,4 (tấn)

m CO 2 = 6,44/60 = 4,4 tấn

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử và ion sau: CO2, H2O, SO3, NH3, NO, NO2, Na+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Al3+.

O có số oxi hóa -2, H có số oxi hóa + 1

Xem thêm: Top 9 x 3y x 3y

⇒ Số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử và ion là:

CO2: x + 2.(-2) = 0 ⇒ x = 4 ⇒ C có số oxi hóa +4 trong CO2

H2O: H có số oxi hóa +1, O có số oxi hóa -2.

SO3: x + 3.(-2) = 0 ⇒ x = 6 ⇒ S có số oxi hóa +6 trong SO3

NH3: x + 3.1 = 0 ⇒ x = -3 ⇒ N có số oxi hóa -3 trong NH3

NO: x + 1.(-2) = 0 ⇒ x = 2 ⇒ N có số oxi hóa +2 trong NO

NO2: x + 2.(-2) = 0 ⇒ x = 4 ⇒ N có số oxi hóa +4 trong NO2

Cu2+ có số oxi hóa là +2.

Na+ có số oxi hóa là +1.

Fe2+ có số oxi hóa là +2.

Fe3+ có số oxi hóa là +3.

Al3+ có số oxi hóa là +3.

Đúng 0 Bình luận (0)

X, Y là hai cacbohiđrat. X, Y đều không bị oxi hóa bởi AgNO3/NH3. Đốt cháy m gam X hoặc Y đều thu được cùng một lượng CO2 và H2O. X, Y lần lượt là:

A. saccarozơ và fructozơ.

B. xenlulozơ và glucozơ.

C. tinh bột và glucozơ.

D. tinh bột và xenlulozơ.

Lớp 0 Hóa học 1 0 Gửi Hủy

ĐÁP ÁN D

Đúng 0 Bình luận (0)

X, Y là hai cacbohiđrat. X, Y đều không bị oxi hóa bởi AgNO3/NH3. Đốt cháy m gam X hoặc Y đều thu được cùng một lượng CO2 và H2O. X, Y lần lượt là:

A. saccarozơ và fructozơ.

B. xenlulozơ và glucozơ.

C. tinh bột và glucozơ.

D. tinh bột và xenlulozơ.

Lớp 0 Hóa học 1 0 Gửi Hủy

Chọn đáp án D.

Đúng 0 Bình luận (0)

Cho hai dãy chất sau:

Xem thêm: Top 16 tơ nilon 6 6 là sản phẩm trùng ngưng của

Li2O; BeO; B2O3; CO2; N2O5.

CH4; NH3; H2O; HF.Xem thêm: Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Cần Thơ Cần Thơ, Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Cần Thơ

Xác định hóa trị của các nguyên tố với oxi và với hiđro.

Lớp 10 Hóa học 1 0 Gửi Hủy

Trong hai dãy chất:

Li2O BeO B2O3 CO2 N2O5.

CH4 NH3 H2O HF.

– Hóa trị cao nhất với oxit tăng dần từ I đến V.

– Hóa trị với hidro giảm dần từ IV đến I.

Đúng 0 Bình luận (0)

Cho các phát biểu sau:

(a) Đốt cháy este no, đơn chức, mạch hở thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

(b) Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon và hiđro.

(c) Những hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố giống nhau, thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 là đồng đẳng của nhau.

(d) Dung dịch glucozơ bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng tạo ra Ag.

(e) Saccarozơ chỉ có cấu tạo mạch vòng.

Số phát biểu đúng là

A. 2.

B. 5.

C. 4.

D. 3.

Lớp 0 Hóa học 1 0 Gửi Hủy

Chọn C.

(b) Sai, Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon

Đúng 0 Bình luận (0) C02+SO2++H2O 2,P++HNO3+->H3P4O++NO2++H20 3,+PH3++O2+->P2O5+H2O 4,NH3++O2+->NO+H2O 5,SO2+Br2++H2O+->+HBr++H2SO4 6,+KClO3+C+->+KCl++CO2 7,+P++H…”>

cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa sau

1,C +H2SO4->C02+SO2 +H2O

2,P +HNO3 ->H3P4O +NO2 +H20

Xem thêm: Top 11 the football match was so dull

3, PH3 +O2 ->P2O5+H2O

4,NH3 +O2 ->NO+H2O

5,SO2+Br2 +H2O -> HBr +H2SO4

6, KClO3+C -> KCl +CO2

7, P +HNO3 +H2O -> H3PO4 +NO

8,PH3+O2 -> P2O5 +H2O

9, CH4 +O2 -> CO2+ H2O

Lớp 10 Hóa học Bài 17: Phản ứng oxi hóa khử 1 0 Gửi Hủy

1,C +2H2SO4->C02+2SO2 +2H2O

2,P +5HNO3 ->H3P4O +5NO2 +H20

3, 2PH3 +4O2 ->P2O5+3H2O

4,4NH3 +5O2 ->4NO+6H2O

5,SO2+Br2 +2H2O -> 2HBr +H2SO4

6, 2KClO3+3C -> 2KCl +3CO2

7, 3P +5HNO3 +2H2O -> 3H3PO4 +5NO

8,2PH3 +4O2 ->P2O5+3H2O

9, CH4 +2O2 -> CO2+ 2H2O

Đúng 3 Bình luận (0)

Câu 1: Hô hấp là quá trình

A. Oxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O,đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể

B. Oxi hóa các hợp chất hữu cơ thành O2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.

C. Oxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2 và O2, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.

D. Khử các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.Xem thêm: Bài 1: Giang Dở Ước Mơ Của Em Khi Tham Gia Giao Thông Đơn Giản Và Ý Nghĩa

Lớp 11 Sinh học 6 0 Gửi Hủy

D. Khử các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.

Đúng 0 Bình luận (1)

A

Đúng 1 Bình luận (0)

a

Đúng 0 Bình luận (0)

Hãy viết sơ đồ tao thành liên kết trong các phân tử và xác định cộng hóa trị của các nguyên tố : F2 ; CH4 ; N2 ; CO2; H2O; HBr; NH3; H2S; SiO2; SiF4; C2H4; C2H2; Cl2O

Lớp 10 Hóa học 0 1 Gửi Hủy

Khoá học trên OLM (olm.vn)

olm.vn hoặc hdthogiaoducphanthiet.edu.vn

Top 23 trong cơ thể lipit bị oxi hóa thành tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Trong cơ thể lipit bị oxi hóa thành

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 12/25/2021
 • Đánh giá: 4.65 (320 vote)
 • Tóm tắt: Thủy phân 8,8 gam este X có công thức phân tử C4H8O2 bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 4,6 gam ancol Y và m gam muối Z. Giá trị của m là.

Trong cơ thể lipit bị oxi hóa thành 

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 08/19/2022
 • Đánh giá: 4.48 (480 vote)
 • Tóm tắt: Trong cơ thể lipit bị oxi hóa thành A. NH3, CO2, H2O B. NH3 và H2O C. H2O và CO2 D. NH3 và CO2.

Cho các phát biểu sau: (a) Trong cơ thể, chất béo bị oxi hóa chậm thành CO2, H2O và cung cấp năng lượng cho cơ thể. [đã giải]

 • Tác giả: hoctap.dvtienich.com
 • Ngày đăng: 03/06/2022
 • Đánh giá: 4.33 (359 vote)
 • Tóm tắt: (d) Hiện tượng sữa đậu kết tủa lúc thêm nước chua khi làm đậu phụ là sự đông tụ protein. (e) Khi rớt axit clohiđric đặc vào vải cotton (sợi bông) …

Sự Oxy hóa lipid làm giảm khả năng tăng trọng của heo con – Ecovet

Sự Oxy hóa lipid làm giảm khả năng tăng trọng của heo con - Ecovet
 • Tác giả: ecovet.com.vn
 • Ngày đăng: 03/02/2022
 • Đánh giá: 4.11 (506 vote)
 • Tóm tắt: Phản ứng là sự tự xúc tác; một khi bắt đầu, các axit béo bị oxy hóa tiếp tục tạo thành và tích lũy peroxit là sản phẩm cuối cùng của quá trình oxy hóa.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bổ sung mỡ trắng (mỡ heo) ở mức 6% trong khẩu phần làm tăng mức ôi thiu, tỷ lệ tăng trưởng giảm tuyến tính và lượng ăn vào trong khẩu phần heo cai sữa được cho ăn khẩu phần khởi động phức tạp (DeRouchey et al., 1999). Từ cùng một nghiên cứu, người …

Trong cơ thể chất béo bị oxi hoá thành những chất nào sau đây

 • Tác giả: hoc24h.vn
 • Ngày đăng: 02/14/2022
 • Đánh giá: 3.97 (302 vote)
 • Tóm tắt: Trong cơ thể chất béo bị oxi hoá thành những chất nào sau đây ? … Thi online: Este – Lipit (Kiểm tra 45′) · Thi online: Este – Lipit (Kiểm tra 45′) …

Xem thêm: Top 16 phát biểu nào sau đây không đúng lý 11

Trong cơ thể lipit bị oxi hóa thành

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 06/02/2022
 • Đánh giá: 3.61 (479 vote)
 • Tóm tắt: Bột Ag có lẫn tạp chất gồm Fe, Cu và Pb. Muốn có Ag tinh khiết người ta ngâm hỗn hợp vào một lượng dư dung dịch X, sau đó lọc lấy Ag. Dung …

Trong cơ thể Lipit bị oxi hóa thành: A. NH3, CO2, H2O. B. NH3

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 08/06/2022
 • Đánh giá: 3.49 (438 vote)
 • Tóm tắt: Trong cơ thể Lipit bị oxi hóa thành:A. NH3, CO2, H2OB. NH3 và H2OC. H2O và CO2D. Amoniac và cabonic.

Các phát biểu đúng trong các phát biểu sau là :          (1) Thành phần chính của chất béo thuộc loại hợp chất este.          (2) Các este không tan trong nước do nhẹ hơn nước.          (3) Este benzyl axetat có mùi hoa nhài.          (4) Khi đun nóng chất béo lỏng với H2 (xúc tác Ni), sản phẩm thu được dễ tan trong nước.          (5) Trong cơ thể, lipit bị oxi hóa chậm tạo thành CO2 và H2O, cung cấp năng lượng cho cơ thể.         

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 11/18/2021
 • Đánh giá: 3.24 (297 vote)
 • Tóm tắt: (4) Khi đun nóng chất béo lỏng với H2 (xúc tác Ni), sản phẩm thu được dễ tan trong nước. (5) Trong cơ thể, lipit bị oxi hóa chậm tạo thành CO2 và H2O, …

Trường THCS Bế Văn Đàn

 • Tác giả: thcsbevandan.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/28/2022
 • Đánh giá: 3.12 (231 vote)
 • Tóm tắt: Xác định số oxi hóa của những nguyên tố trong những phân tử và ion sau : CO2, H2O, SO3, NH3, NO, NO2, Na +, Cu2 +, Fe2 +, Fe3 +, Al3 +. O có số oxi hóa – 2, H …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lớp 10 Hóa học 1 0 Gửi Hủy Lớp 10 Hóa họcTrong hai dãy chất : Li2O BeO B2O3 CO2 N2O5. CH4 NH3 H2O HF. – Hóa trị cao nhất với oxit tăng dần từ I đến V. – Hóa trị với hidro giảm dần từ IV đến I. Đúng 0 Bình luận (0) Đúng 0B ình luận ( 0 )Cho những …

Trong cơ thể, lipit bị oxi hóa thành NH3và H2O. NH3 và … – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 07/02/2022
 • Đánh giá: 2.86 (153 vote)
 • Tóm tắt: Trong cơ thể, lipit bị oxi hóa thành NH3và H2O. NH3 và CO2. NH3, CO2, H2O. H2O và CO2.

Qua tiêu hóa lipit sẽ được biến đổi thành?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 12/30/2021
 • Đánh giá: 2.78 (191 vote)
 • Tóm tắt: Cấu trúc axit béo là một trong những loại lipit sinh học cơ bản nhất. … tan lớn thành phân tử thức ăn tan trong nước nhỏ để có thể được …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Báo hiệu: Trong những năm gần đây bằng chứng là đã xuất hiện cho thấy tín hiệu lipit là một phần quan trọng của tín hiệu tế bào. Tín hiệu lipit có thể xảy ra thông qua kích hoạt các thu thể hạt nhân hoặc protein G và các thành viên của một số loại …

Xem thêm: Top 12 fe oh 3 h2so4 đặc nóng đầy đủ nhất

Trong cơ thể Lipit bị oxi hóa thành – giainhanh.vn

 • Tác giả: giainhanh.vn
 • Ngày đăng: 04/10/2022
 • Đánh giá: 2.75 (100 vote)
 • Tóm tắt: Trong cơ thể Lipit bị oxi hóa thành:A. NH3, CO2, H2O. B. NH3 và H2O.C. H2O và CO2. D. Amoniac và cabonic.

Trong cơ thể Lipit bị oxi hóa thành NH3, CO2, H2O NH3 và H2O H2O và CO2

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 06/03/2022
 • Đánh giá: 2.53 (185 vote)
 • Tóm tắt: Trong cơ thể Lipit bị oxi hóa thành: A. NH3, CO2, H2O. B. NH3 và H2O. C. H2O và CO2. D. Amoniac và cabonic.Trang tài liệu, đề thi, kiểm tra website giáo dục …

Trong cơ thể lipit bị oxi hóa thành những chất nào sau đây?

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 07/09/2022
 • Đánh giá: 2.45 (52 vote)
 • Tóm tắt: Lời giải của Tự Học 365. Giải chi tiết: Thành phần lipit chỉ gồm C, H, O nên khi bị oxi hóa chỉ có thể tạo ra CO2, H2O. không thể tạo ra hợp chất chứa nitơ.

Trong cơ thể lipit bị oxi hóa thành

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 09/04/2022
 • Đánh giá: 2.47 (152 vote)
 • Tóm tắt: Trong cơ thể lipit bị oxi hóa thành. A. NH3, CO2, H2O. B. NH3 và H2O. C. H2O và CO2. D. NH3 và CO2. Đáp án C. Giải: Lipit không chứa N ⇒ loại A, …

Trong cơ thể Lipit bị oxi hóa thàn

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 03/21/2022
 • Đánh giá: 2.31 (79 vote)
 • Tóm tắt: Trong cơ thể Lipit bị oxi hóa thành: Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, Soạn văn, Địa lý… Hệ thống bài tập đầy đủ, ngắn gọn, …

Trong cơ thể Lipit bị oxi hóa thành: A. NH3, CO2, H2O B. NH3 và H2O

 • Tác giả: hoctap247.com
 • Ngày đăng: 06/10/2022
 • Đánh giá: 2.22 (136 vote)
 • Tóm tắt: Trong cơ thể Lipit bị oxi hóa thành: A. NH3, CO2, H2O B. NH3 và H2O C. H2O và CO2 D. amoniac và cacbonicTrang tài liệu, đề thi, kiểm tra website giáo dục …

Xem thêm: Top 10+ tiếng anh 8 unit 2 communication đầy đủ nhất

Top 15 Trong Cơ Thể Lipit Bị Oxi Hóa Thành Gì hay nhất

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 08/10/2022
 • Đánh giá: 2.03 (53 vote)
 • Tóm tắt: Puan 4,5 (484) Trong cơ thể lipit bị oxi hóa thành A. NH3, CO2, H2O B. NH3 và H2O C. H2O và CO2 D. NH3 và CO2….

Trong cơ thể Lipit bị oxi hóa thành:

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 01/30/2022
 • Đánh giá: 1.99 (93 vote)
 • Tóm tắt: Trong cơ thể Lipit bị oxi hóa thành: · A. NH3, CO2, H2O · B. NH3 và H2O · C. H2O và CO · D. Amoniac và cabonic · Đáp án C Lượng lipit trong cơ thể chủ yếu chứa …

Vai trò của lipid trong cơ thể – Vinmec

 • Tác giả: vinmec.com
 • Ngày đăng: 08/30/2022
 • Đánh giá: 1.96 (62 vote)
 • Tóm tắt: Lipid hay còn gọi là chất béo là những este giữa acid béo và alcol, là thành phần không thể thiếu trong quá trình phát triển của con người. Lipid trong thực …

Trong cơ thể lipit bị oxi hóa thành

 • Tác giả: tinycollege.edu.vn
 • Ngày đăng: 08/25/2022
 • Đánh giá: 1.7 (97 vote)
 • Tóm tắt: Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Trong cơ thể Lipit bị oxi hóa thành: A, NH3, CO2, H2O B.

Sự chuyển hóa lipit trong cơ thể

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 12/26/2021
 • Đánh giá: 1.71 (160 vote)
 • Tóm tắt: Chất béo là một trong những thành phần cơ bản trong thức ăn của người và nó giữ một vai tròn quan trọng trong quá trình dinh dưỡng.Khi bị oxi hóa chậm trong …

Trong cơ thể, lipit bị oxi hóa thành những chất nào sau đây?

 • Tác giả: tuyensinh247.com
 • Ngày đăng: 01/08/2022
 • Đánh giá: 1.5 (185 vote)
 • Tóm tắt: Phương pháp giải: Từ thành phần của lipit suy ra sản phẩm của quá trình oxi hóa lipit trong ở thể. Đáp án : A.
Scroll to Top