Trang chủ » Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II – Tiếng Việt 4 ( tiết 2)

Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II – Tiếng Việt 4 ( tiết 2)

Câu 2 (trang 163 sgk Tiếng Việt 4): Lập bảng thống kê các từ đã học ở các tiết. Mở rộng vốn từ trong chủ điểm: Khám phá thế giới:

Trả lời

Bảng thống kê các từ đã học ở các tiết Mở rộng vốn từ trong chú điểm Khám phá thế giới:

Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II - Tiếng Việt 4 ( tiết 2)

Câu 3. (trang 163 sgk Tiếng Việt 4): Giảng nghĩa một số từ khó vừa thống kê:

La bàn: dụng cụ để xác định phương hướng trong không gian.

Hướng dẫn viên: là người đưa đường, dẫn lối và giới thiệu các nơi đến tham quan, du lịch.

Danh nhân: là những người tài giỏi, nổi tiếng về một mặt hay nhiều mặt trong xã hội, được mọi người khâm phục, ca ngợi, ái mộ.

Danh lam thắng cảnh: là những nơi có phong cảnh đẹp.

Đặt câu với các từ đó:

– Các thủy thủ đi biển phải luôn luôn dùng la bàn để xác định phương hướng đúng.

– Anh Nam là một hướng dẫn viên giỏi của công ty du lịch tỉnh nhà.

– Côn Sơn là nơi danh nhân Nguyễn Trãi đã từng sinh sống.

– Vịnh Hạ Long, một danh lam thắng cảnh của nước ta, đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top