Trang chủ » Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II – Tiếng Việt 4 ( tiết 4)

Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II – Tiếng Việt 4 ( tiết 4)

Câu 1 (trang 164 sgk Tiếng Việt 4). Đọc bài tập đọc “Một lần” SGK TV 4 tập 2 trang 165.

Câu 2. trang 165 sgk Tiếng Việt 4). Tìm trong bài đọc trên:

– Một câu hỏi

– Một câu kể

– Một câu cảm

– Một câu khiến

Trả lời:

Một câu hỏi: Răng em đau, phải không?

– Một câu kể: Có một lần, trong giờ tập đọc, tôi nhét tờ giấy thấm vào mồm.

– Một câu cảm: Ôi, răng đau quá!

– Một câu khiến: Em về nhà đi!

Câu 3 (trang 165 sgk Tiếng Việt 4): Bài đọc trên có những trạng ngữ nào chỉ thời gian, chỉ nơi chốn?

Trả lời:

– Trạng ngữ chỉ thời gian: Có một lần, trong giờ tập đọc.

– Trạng ngữ chỉ nơi chốn: Ngồi trong lớp.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top