Trang chủ » Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II – Tiếng Việt 5 (tiết 3)

Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II – Tiếng Việt 5 (tiết 3)

Câu 1 (trang 163 sgk Tiếng Việt 5):

Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

Trả lời:

Học sinh tự học.

Câu 2 (trang 163 sgk Tiếng Việt 5):

Dựa vào các số liệu dưới đây, em hãy lập bảng thống kê về tình hình phát triển giáo dục tiểu học của nước ta từ năm học 2000 – 2001 đến năm học 2004 – 2005.

Trả lời:

Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II - Tiếng Việt 5 (tiết 3)

Câu 3 (trang 164 sgk Tiếng Việt 5):

Qua bảng thống kê, em rút ra những nhận xét gì? Chọn ý trả lời đúng.

Trả lời:

a. Số trường hàng năm tăng hay giảm?

– Tăng.

b. Số học sinh hàng năm tăng hay giảm?

– Giảm

c. Số giáo viên hàng năm tăng hay giảm?

– Lúc tăng lúc giảm.

d. Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số hàng năm tăng hay giảm?

– Tăng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top