Trang chủ » Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II – Tiếng Việt 5 (tiết 1)

Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II – Tiếng Việt 5 (tiết 1)

Câu 1 (trang 162 sgk Tiếng Việt 5):

Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

Trả lời:

Học sinh tự học.

Câu 2 (trang 162 sgk Tiếng Việt 5):

Lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể theo những yêu cầu sau:

a) Câu hỏi của chủ ngữ hoặc vị ngữ.

b) Cấu tạo của chủ ngữ hoặc vị ngữ.

Trả lời:

Kiểu câu "Ai làm gì?"

Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II - Tiếng Việt 5 (tiết 1)

Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II - Tiếng Việt 5 (tiết 1)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top