Trang chủ » Top 12 what are you doing this weekend đầy đủ nhất

Top 12 what are you doing this weekend đầy đủ nhất

Top 12 what are you doing this weekend đầy đủ nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về what are you doing this weekend mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

A. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (The present continuous /progressive tense).

1. Dạng (Form): Thì Hiện tại tiếp diễn được cấu tạo bởi hiện tại đơn của trợ động từ BE và hiện tại phân từ của động từ chính (Present participle-. “V-ing”).

Is / am / are + present participle (V-ing)

2. Cách dùng (Use): Thì hiện tại tiếp diễn được dùng diễn tả:

a. hành động xảy ra ở thời điểm nói; trong câu thường có từ : NOW (bây giờ), RIGHT NOW (ngay bây giờ), AT PRESENT (lúc này, hiện nay), AT THIS / THE MOMENT (ngay lúc này, ngay thời điểm này).

e.g. The pupils are doing the exercise in class now.

(Bây giờ học sinh đang làm bài tập trong lớp.)

What are they doing at this moment?(Ngay lúc này họ đang làm gì?)

b. một hành động đang diễn tiến bất chợt một hành động khác xảy ra ở hiện tại. (Hành động bất chợt được diễn tả ở thì đơn.)

e.g. Today when I am going to school, I meet my uncle.

(Hôm nay khi tôi đi học, tới gặp chú tôi.)

When he is studying, his friend comes in.

(Khi anh ấy đang học, bạn anh ấy vào phòng.)

c. Hành động xảy ra ở thời gian hiện tại mở rộng (around now).

e.g. Tom’s friends are working in a bank.

(Các bạn của Tom đang làm việc ở ngân hàng.)

His sister is studying at college. (Chị của anh ấy đang học đại học.)

d. hai hoặc nhiều hành động xảy ra cùng một lúc ở hiện tại.

e.g. Now when I am studying in class, my father is working in the office.

(Bây giờ khi tôi đang học trong lớp, cha tôi đang làm việc ở văn phòng.)

e. sự sắp xếp (an arrangement) hay một kế hoạch (a plan) trong tương lai; thường trong câu có từ chỉ thời gian trong tương lai.

e.g. What are you doing this weekend? (Ngày cuối tuần này bạn làm gì?)

Where are they going for their next holiday? (Họ sẽ đi đâu cho kì nghỉ hè tới?)

3. Dạng phủ định và nghi vấn (The negative and question forms),

a. Phủ định (Negative form).

Xem thêm: Top 10+ all of my students looked forward to chi tiết nhất

s + am / is / are + NOT + V-ing + O + …

e.g. He is not doing his homework.

(Anh ấy không phải đang làm bài tập ở nhà.)

They are not going to work. (Họ không phải đang đi làm.)

b. Nghi vấn (Questions).

(Tử hỏi) + Am / Is /Are + S + V-ing + O …?

e.g. Where are you living now?

(Bây giờ bạn đang sống ở đâu?)

Are they playing soccer at the moment?

(Ngay lúc này phải họ đang chơi bóng đá không?)

4. Động từ không dược dùng ở thì Tiếp diễn: LIKE, HATE (ghét), WANT, NEED (cần), KNOW (biết), UNDERSTAND (hiểu), BELIEVE (tin), SEE (thấy), HEAR (nghe), FEAR (sợ), OWN (sở hữu), SEEM (dường như), REMEMBER (nhớ), FORGET (quên), THINK (nghĩ), PREFER (thích hơn). LOOK (trông có vẻ), NOTICE (để ý), IMAGINE (tường tượng), BE, HAVE (có), …

e.g. He needs some tables, (Anh ấy cần vài cái bàn.)

Chúng ta không nói: He is needing some tables.

5. CÁCH THÊM “-ING”:

a. Thông thường chúng ta thêm -ING vào sau động từ.

e.g. read reading, go => going, …

b. Động từ tận cùng bằng -E câm (a mute -E), chúng ta bỏ -E, rồi thêm -ING.

e.g. write => writing, live => living, …

Ngoại lệ : singe (cháy sém) => singeing, dye (nhuộm) dyeing, …

c. Động từ một vần tận cùng bằng một phụ âm trước có MỘT nguyên âm, chúng ta gấp đôi phụ âm rồi thêm -ENG.

e.g. run => running, sit => sitting, …

d. Động từ HAI VẦN: vần thứ hai được nhấn mạnh (có dấu trọng âm) tận cùng bằng MỘT phụ âm trước có MỘT nguyên âm, chúng ta cũng gấp phụ âm rồi thêm -ING.

e.g. begin (bắt đầu) => beginning,

occur (xảy ra) => occurring, …

B. VIETNAMESE TRANSLATION – PRACTICE

1. Listen and repeat.

Xem thêm: Top 20+ mặt cắt nào được vẽ ngoài hình chiếu chính xác nhất

Click tại đây đề nghe:

Quảng cáo – Advertisements

– I am playing video games. Tôi đang chơi trò chơi video.

– I am riding my bike. Tôi đang cưỡi xe đạp.

– I am driving my car. Tôi đang lái xe hơi.

– We are walking to school. Chúng tôi đang đi bộ đi học.

– We are traveling to school by bus. Chúng tôi đang đi học bằng xe buýt.

– We are waiting for a train. Chúng tôi đang chờ xe lửa.

He is playing video games. Ông ấy đang chơi trò chơi video. She is riding her bike. Chị ấy đang cưỡi xe đạp. He is driving his car. Ông ấy đang lái xe hơi. They are walking to school. Chúng đang đi bộ đi học. They are traveling to school by bus. Chúng đang đi học bằng xe buýt. They are waiting for a train. Họ đang chờ xe lửa.

2. Ask and answer questions about all the people in the pictures and about you. (Hỏi và trả lởi câu hỏi về tất cả người trong các bức tranh và về bạn.)

– What’s he doing? – He’s playing video games.

– What’s she doing? – She’s riding her bike.

– What’s he doing ? – He’s driving his car.

– What are they doing? – They’re walking to school.

– They’re traveling to school by bus.

– They’re waiting for a train.

– What are you doing? – I’m playing video games.

– I’m riding my bike.

– I’m driving my car.

– We’re walking to school.

– We’re traveling to school by bus.

– We’re waiting for a train.

3. Answer. Then write the answers in your exercise book. (Trả lời. Sau đó viết các câu trả lời vào tập bài tập của em.)

Xem thêm: Top 20+ mặt cắt nào được vẽ ngoài hình chiếu chính xác nhất

Click tại đây đề nghe:

What are you doing? – I’m reading an English book. What’s she doing? – She’s riding her bike. What’s he doing? – He’s driving his car. What are they doing? – They’re waiting for a bus.

Xem thêm: Top 10+ by the time he arrived đầy đủ nhất

4. Listen and number the picture as you hear. (Lắng nghe và viết số của hình khi em nghe.)

– He’s driving his car. – Picture (b).

– He’s riding his bike. – Picture (a)

– They’re riding a motorbike. – Picture (d)

– She’s waiting for a bus. – Picture (e)

– She’s walking to work. – Picture (c)

– She’s waiting for a train. – Picture (0

5. Read. Then ask and answer questions with: Who, What, Where, How.

(Đọc. Sau đó hỏi và trả lời câu hỏi với: Who, What, Where, How.) (Làm theo mẫu.)

Xem thêm: Top 20+ mặt cắt nào được vẽ ngoài hình chiếu chính xác nhất

Click tại đây đề nghe:

a. Who is that? – It’s Mr Ha.

– What does he do? – He’s a businessman.

(What’s his job?)

– Where’s he going? – He’s going to Hanoi.

– How’s he going there? – He’s going there by plane.

b. Who is that? – It’s Miss Hoa.

– What does she do?

(What’s her job?) – She’s a teacher.

– Where’s she going? – She’s going to school.

– How’s she going? – She’s walking to school.

c. Who are those? – They‘re Mr Tuan and Mrs Vui.

– What do they do? – They’re doctors.

(What are their jobs?)

– Where are they going? – They’re going to the hospital.

– How are they going there? – They’re going there in their car.

Top 12 what are you doing this weekend tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

WHAT ARE YOU DOING THIS WEEKEND

 • Tác giả: vi4.ilovetranslation.com
 • Ngày đăng: 06/01/2022
 • Đánh giá: 4.98 (603 vote)
 • Tóm tắt: WHAT ARE YOU DOING THIS WEEKEND. WHAT ARE YOU DOING THIS WEEKEND. 31/5000. Phát hiện ngôn ngữ, Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư …

What are you going to do this weekend? she asked me

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 05/05/2022
 • Đánh giá: 4.76 (285 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi. Nhận biết. “What are you going to do this weekend?” she asked me.

Complete the dialogue: Ben: Hi, Minh. What are you . this weekend? Minh: Im going to stay at home . and finish my book. Ben : . are you reading?   Minh: Aladdin and the Magic

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 02/21/2022
 • Đánh giá: 4.57 (306 vote)
 • Tóm tắt: 3. What’re you reading?:
  2. Do you like reading fairy tales?:
  1. What’s An Tiem like?:
  5. What’s Aladdin like?:

Xem thêm: Top 10+ cơ quan chính quyền nhà nước cấp cơ sở gồm chính xác nhất

Đâu là sự khác biệt giữa What are you doing this weekend? và What are you going to do this weekend? và What will you do this weekend? ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé

 • Tác giả: vi.hinative.com
 • Ngày đăng: 05/28/2022
 • Đánh giá: 4.23 (348 vote)
 • Tóm tắt: Đồng nghĩa với What are you doing this weekend? No difference. Just different wordings for saying the same thing.

So what are you doing this weekend?

 • Tác giả: ecenglish.com
 • Ngày đăng: 02/16/2022
 • Đánh giá: 4.19 (415 vote)
 • Tóm tắt: So what are you doing this weekend? … ‘Sunny Malta!’ Hey Guys,. Another Friday and the end of another working week; I hope you had a good one …

What are you doing this weekend vs What are you doing over the weekend

 • Tác giả: grammarchecker.io
 • Ngày đăng: 02/05/2022
 • Đánh giá: 3.85 (400 vote)
 • Tóm tắt: Looking on the internet deeply has found these results: What are you doing this weekend is the most popular phrase on the web.

Xem thêm: Top 23 toán lớp 5 trang 48 49 đầy đủ nhất

What are you doing this weekend vs What are you doing over the weekend

 • Tác giả: textranch.com
 • Ngày đăng: 01/12/2022
 • Đánh giá: 3.52 (371 vote)
 • Tóm tắt: IMPROVE YOUR ENGLISH. Three reasons to sign up for our newsletter: It’s useful and FREE. Just one email a week. More than 100,000 users already registered.

Điền 1 động từ thích hợp vào đoạn hội thoại: A: What are you doing this weekend, B? B: I’m very busy indeed. On Sartuday morning I . to my judo class

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 05/07/2022
 • Đánh giá: 3.19 (587 vote)
 • Tóm tắt: A: What are you doing this weekend, B? B: I’m very busy indeed. On Sartuday morning I ……. to my judo class. A: …

10 answer : what are you doing this weekend most accurate

 • Tác giả: legoland.com.vn
 • Ngày đăng: 10/02/2022
 • Đánh giá: 3.18 (363 vote)
 • Tóm tắt: More : People talk about their weekend plans. … What are you doing this weekend? English listening and grammar skills practice. PDF QR Code Add …

Xem thêm: Top 8 toán lớp 4 bài 104 chính xác nhất

What are you do/doing this weekend – hoidapvietjack.com

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 04/17/2022
 • Đánh giá: 2.82 (114 vote)
 • Tóm tắt: What are you do/doing this weekend. Trả Lời. Hỏi chi tiết. Trả lời trong APP VIETJACK …Xem câu hỏi chi tiết. Quảng cáo …

Giúp em nối 1,2,3,4. với a,b,c,d,. ạ

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 04/19/2022
 • Đánh giá: 2.72 (125 vote)
 • Tóm tắt: V. Match the sentences. 1. What are you doing this weekend? a. They are dark brown. 2. What does your English teacher look like? b.

Peter and Mike are talking during a class break.P

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 12/27/2021
 • Đánh giá: 2.68 (129 vote)
 • Tóm tắt: Peter: “What are you doing this weekend?”Mike: “______.”Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, Soạn văn, Địa lý.
Scroll to Top