Trang chủ » Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Bài 1: 
 
Đề bài: Mô tả cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực.
 
 
Lời giải chi tiết
 
– Đơn vị cơ bản cấu tạo nên NST là nucleoxom. Mỗi nucleoxom gồm 8 phân tử protein histon được quấn quanh bởi 1 3/4 vòng ADN tương ứng với 146 cặp nucleotit
 
– Các nucleoxom cạnh nhau được nối với nhau bởi một đoạn ADN tạo thành chuỗi nucleoxom (sợi cơ bản)
 
– Sợi cơ bản (11nm) ⟶  Sợi nhiễm sắc (30nm) ⟶ Cromatit (700nm) ⟶ NST (1400nm)
 
Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Tại sao mỗi NST lại được xoắn lại theo nhiều cấp độ khác nhau? /uploads/files/52.png
 
Lời giải chi tiết
 
Mỗi tế bào đơn bội của người chứa khoảng 1 mét ADN ở trong nhân. Sở dĩ lượng ADN khổng lồ này có thể xếp gọn trong nhân với kích thước rất nhỏ là do ADN được xếp vào 23 NST và được gói bọc theo các mức xoắn cuộn khác nhau làm chiều dài của nó ngắn đi hàng ngàn lần → xếp gọn trong nhân với kích thước rất nhỏ.
 
Ngoài ra việc cuộn xoắn ở các mức độ khác nhau giúp tế bào kiểm soát được sự nhân đôi, phiên mã của ADN, gen điều hòa các hoạt động sống của tế bào. Các vùng xoắn chặt làm bất hoạt các gen, các vùng lỏng lẻo tạo điều kiện cho các gen hoạt động → Điều hòa hoạt động của gen qua các mức độ cuộn xoắn.
 
Bài 3: 
 
Đề bài: Tại sao mỗi NST lại được xoắn lại theo nhiều cấp độ khác nhau?
 
Lời giải chi tiết
 
Mỗi tế bào đơn bội của người chứa khoảng 1 mét ADN ở trong nhân. Sở dĩ lượng ADN khổng lồ này có thể xếp gọn trong nhân với kích thước rất nhỏ là do ADN được xếp vào 23 NST và được gói bọc theo các mức xoắn cuộn khác nhau làm chiều dài của nó ngắn đi hàng ngàn lần → xếp gọn trong nhân với kích thước rất nhỏ.
 
Ngoài ra việc cuộn xoắn ở các mức độ khác nhau giúp tế bào kiểm soát được sự nhân đôi, phiên mã của ADN, gen điều hòa các hoạt động sống của tế bào. Các vùng xoắn chặt làm bất hoạt các gen, các vùng lỏng lẻo tạo điều kiện cho các gen hoạt động → Điều hòa hoạt động của gen qua các mức độ cuộn xoắn.
 
Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
 
Bài 4
 
Đề bài: Tại sao phần lớn các loại đột biến cấu trúc NST là có hại, thậm chí gây chết cho các thể đột biến?
 
Lời giải chi tiết
 
Bởi vì
 
– Đột biến mất đoạn, lặp đoạn: làm mất cân bằng hệ gen của thể đột biến → gây hậu quả nghiêm trọng hoặc chết.
 
– Chuyển đoạn, đảo đoạn làm ảnh hưởng tới sự kết cặp và phân ly của các NST trong phân bào, có thể làm thay đổi nhóm gen liên kết → gây hậu quả nghiêm trọng hoặc chết.
 
Nhìn chung các đột biến cấu trúc NST thường gây hại cho thể đột biến.
 
Bài 5: 
 
Đề bài: Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất.
 
Hiện tượng đột biến cấu trúc NST do
 
A. Đứt gãy NST.
 
B. Đứt gãy NST hoặc đứt gãy rồi tái kết hợp khác thường.
 
C. Trao đổi chéo không đều.
 
D. Cả B và C.
 
Lời giải chi tiết
 
Cả B và C đều là nguyên nhân của đột biến cấu trúc NST
 
Chọn đáp án D

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top