Trang chủ » Bài 9. Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập

Bài 9. Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập

Bài 1:

Đề bài
 
Nêu điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập của Menđen.
 
Lời giải chi tiết
 
Điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập là các cặp alen quy định các tính trạng khác nhau phải nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau.
 
Các cặp nhiễm sắc thể lại phân li độc lập nhau trong quá trình giảm phân dẫn đến sự phân li độc lập của các alen. Sự kết hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử trong quá trình thụ tinh làm xuất hiện các tổ hợp gen khác nhau (biến dị tổ hợp).
 
Bài 2: 
 
Đề bài
 
Nêu các điều kiện cần có để khi lai các cá thể khác nhau về hai tính trạng sẽ thu được đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 9: 3: 3: 1.
 
Lời giải chi tiết
 
Để có tỉ lệ phân li kiểu hình 9: 3: 3: 1 thì bố mẹ phải dị hợp tử về 2 cặp gen có hiên tượng trội lặn hoàn toàn, số lượng cá thể con lai phải lớn, các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống như nhau. Tỉ lệ phân li 9: 3: 3: 1 chẳng qua là tích của ti lệ (3: 1) x (3: 1).
 
Bài 3: 
 
Đề bài
 
Làm thế nào để biết được hai gen nào đó nằm trên hai NST tương đồng khác nhau nếu chỉ dựa trên kết quả của các phép lai?
 
Lời giải chi tiết
 
Dựa vào kết quả lai phân tích hoặc ở đời F ta có thể biết được hai gen nằm trên 2 nhiễm sắc thể nếu tỉ lệ kiểu hình ở lai phân tích là 1: 1: 1:1 hoặc ở F là 9: 3: 3: 1.
 
Hai gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau sẽ phân ly độc lập, tỷ lệ kiểu hình chung sẽ bằng tích các tỷ lệ kiểu hình riêng.
 
Bài 4: 
 
Đề bài
 
Giải thích tại sao lại không thể tìm được 2 người có kiểu gen giống hệt nhau trên Trái Đất, ngoại trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng.
 
Lời giải chi tiết
 
Không thể tìm được 2 người có kiểu gen giống y hệt nhau ngoại trừ sinh đôi cùng trứng, vì số biến dị tổ hợp mà một cặp bố mẹ có thể tạo ra là cực kì lớn (223 x 223 = 246 kiểu hợp tử khác nhau)
 
Bài 5: 
 
Đề bài
 
Hãy chọn phương án trả lời đúng.
 
Quy luật phân li độc lập thực chất nói về …
 
A. sự phân li độc lâp của các tính trạng.
 
B. sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 9: 3:3: 1.
 
C. sự tổ hợp của các alen trong quá trình thụ tinh.
 
D. sự phân li độc lập của các alen trong quá trình giảm phân.
 
Lời giải chi tiết
 
Quy luật phân li độc lập thực chất nói về sự phân li độc lập của các alen trong quá trình giảm phân
 
Chọn D

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top