Trang chủ » Bài văn Nhập vai Phạm Ngũ Lão để kể lại câu chuyện Chàng trai làng Phù Đổng lớp 3 hay nhất

Bài văn Nhập vai Phạm Ngũ Lão để kể lại câu chuyện Chàng trai làng Phù Đổng lớp 3 hay nhất

 Bài làm 1
 
Phạm Ngũ Lão là một tướng giỏi thời nhà Trần. Ông có tinh thần yêu nước, căm thù giặc sâu sắc. Thời trai trẻ của ông cũng thật đáng khâm phục. Câu chuyện kể về ông như sau :
 
    Một buổi sáng, bên vệ đường làng Phù Ủng có một chàng trai ngồi đan sọt. Chàng mải miết với công việc và đăm chiêu suy nghĩ về việc nước nên không hề hay biết những cảnh vật xung quanh mình. Giữa lúc ấy, đoàn quân đưa kiệu Trần Hưng Đạo đi ngang qua làng. Lối hẹp, quân đông võng xe chật đường, loa phát thanh náo nhiệt. Thế nhưng, chàng trai vẫn ngồi điềm nhiên đan sọt. Quân mở đường giận quá bèn lấy giáo đâm vào đùi chàng trai, máu chảy lai láng nhưng chàng trai vẫn không hay biết.
 
    Kiệu Hưng Đạo Vương đến gần. Lúc ấy, chàng trai mới sực tỉnh và vội đứng dậy vái chào. Hưng Đạo Vương hỏi:
 
–  Đùi bị đâm chảy máu thế kia ngươi không biết sao ?
 
    Chàng trai đáp :
 
–  Tôi đang mải nghĩ mấy câu trong sách Binh thư nên không để ý, xin Đại vương xá cho.
 
    Trần Hưng Đạo hỏi tên, chàng trai xưng Phạm Ngũ Lão. Hỏi đến chiến thuật dùng binh, chàng trai trả lời trôi chảy. Hưng Đạo tỏ lòng mến trọng người tài, đưa theo về kinh đô. Sau đó, Phạm Ngũ Lão cầm quân đánh giặc và lập được chiến công lớn.
 
 Bài làm 2
 
Chuyện xảỵra ởthời nhà Trần vào một buổi sáng. Có một chàng trai làng Phù ủng ngồi giữanắng, bên vệđường mải mê đan sọt. Lúc ấy có đoàn quân của Trần Hưng Đạo đi qua làng. Đoàn quân đông đúc võng xe chật đường loa thét inh ỏi, vậy mà chàng trai vẫn mải miết đan sọt không hềhay biết gì cả. Quân dẹp đường cứtưởng chàng là một kẻngang bướng, muốn cản đường, bèn lấy giáo đâm vào đùi chàng trai. Máu chảy ra lênh láng, chàng trai vẫn cắm cúi đan sọt, không ngẩng mặt lên. Lúc ấy, kiệu của Trần Hưng Đạo vừa tới. Như sực tỉnh, chàng vội đứng dậy vái chào. Hưng Đạo hỏi:-Đùi bịđâm chảy máu thếmà ngươi không biết sao?-Tôi đang mải nghĩ vềmấy câu trong "Binh thư” nên không hay, xin Đại vương xá cho.Trần Hưng Đạo hỏi tiếp đến phép dùng binh, chàng trai trảlời thông suốt cả. Ông cảm mến chặng trai thôn dã này mà đưa vềkinh đô. Về sau, Phạm Ngũ Lão trởthành một vịtướng tài dưới trướng Trần Hưng Đạo và lập được nhiều công lao
 
 Bài làm 3
 
Có một chàng trai ởlàng Phù ủng ngồi dưới nắng bên vệđường đan sọt. Sáng ấy, đoàn quân của  Trần Hưng Đạo đi ngang qua. Quân lính đi trước  dẹp đường,  chiêng, trống, loa, kèn inh ỏi, vậy mà chàng trai vẫn mải mê đan sọt không hềhay biết gì. Quân lính mởđườngtức giận lấy giáo đâm vào đùi, máu chảy, chàng trai cũng không biết Đến lúc, kiệu của Trần Hưng Đạo đi qua, chàng trai mới sực tỉnh, vội đứng dậy vái chào. Trần Hưng Đạo hỏi:
-Nhà ngươi bịgiáo đâm như thếmà không biết sao?Chàng trai đáp: -Tôi đang mải nghĩ vềmấy câu trong cuốn “Binh thư” nên không đểý. Xin Đại  vương lượng thứcho.Sau  khi hỏi tên  tuổi  và  một  sốcâutrong phép dùng binh, được  chàng  trai  trảlời rành rọt lưu loát, Hưng Đạo rất cảm mến, nên ông cho đi theo vềkinh đô. Vềsau, Phạm Ngũ Lão  trởthành  một tướng  tài  và  lập được  nhiều  công  lớn  trong  việc  chống  giặc Nguyên Mông bảo vệbiên cương đất Việt.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top