Trang chủ » Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 1. Lũy thừa

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 1. Lũy thừa

Bài 1 trang 55

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 1. Lũy thừa

Đáp án:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 1. Lũy thừa

Bài 2 trang 55

Cho a,b là những số thực dương. Viết các biểu thức dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ: 

a) a13a;

b) b12.b13.b6;

c) a43 : a3;

d) b3 : b16 ;

Đáp án:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 1. Lũy thừa

Bài 3 trang 56

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 1. Lũy thừa

Đáp án:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 1. Lũy thừa

Bài 4 trang 56

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 1. Lũy thừa

Đáp án:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 1. Lũy thừa

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 1. Lũy thừa

Bài 5 trang 56

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 1. Lũy thừa

Đáp án:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 1. Lũy thừa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top