Trang chủ » Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Lôgarit

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Lôgarit

Bài 1 trang 68

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Lôgarit

Đáp án:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Lôgarit

Bài 2 trang 68

Tính:

a) 4log23;                       b) 27log92;

c) 9log32                      d) 4log827;.

Đáp án:

a) 4log23=(22)log23=(2log23)2=32=9.

Bài 3 (trang 68 SGK Giải tích 12): Rút gọn biểu thức:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Lôgarit

Lời giải:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Lôgarit

Bài 4 (trang 68 SGK Giải tích 12): So sánh các cặp số sau:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Lôgarit

Lời giải:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Lôgarit

Bài 5 (trang 68 SGK Giải tích 12): a) Cho a = log303; b = log305

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Lôgarit

Lời giải:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Lôgarit

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top