Trang chủ » Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit

Bài 1 trang 77

Vẽ đồ thị của các hàm số:

a) y=4x;

b) y=(14)x.

Đáp án:

a) Đồ thị hàm số y=4x

*) Tập xác định: R

*) Sự biến thiên:

y=4xln4>0,xR

– Hàm số đồng biến trên R

– Giới hạn đặc biệt:

   limxy=0limx+y=+

Tiệm cận ngang: y=0.

– Bảng biến thiên:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit

Đồ thị:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit

b)

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit

Bài 2 (trang 77 SGK Giải tích 12): Tính đạo hàm

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit

Lời giải:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit

Bài 3 (trang 77 SGK Giải tích 12): Tìm tập xác định của các hàm số:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit

Lời giải:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit

Bài 4 (trang 78 SGK Giải tích 12): Vẽ đồ thị của các hàm số:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit

Lời giải:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit

Bài 5 (trang 78 SGK Giải tích 12): Tính đạo hàm của các hàm số

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit

Lời giải:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top