Trang chủ » Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit

Bài 1 trang 84

Giải các phương trình mũ:

a) (0,3)3x2=1;                        b) (15)x= 25;

c) 2x23x+2 = 4;                            d) (0,5)x+7.(0,5)12x=2.

Đáp án:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit
Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit

Bài 2 trang 84

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit

Lời giải:

a)     32x1+32x=108;-

b)     2x+1+2x1+2x=28;

c)     

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit

Bài 3 (trang 84 SGK Giải tích 12): Giải các phương rình lôgarit:

 
Lời giải:
Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit
Bài 4 (trang 85 SGK Giải tích 12): Giải phương trình:
 
Lời giải:
Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit

64x8

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top