Trang chủ » Top 20+ điền từ thích hợp vào chỗ trống

Top 20+ điền từ thích hợp vào chỗ trống

Top 20+ điền từ thích hợp vào chỗ trống

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về điền từ thích hợp vào chỗ trống mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Bài viết dưới đây, KISS English sẽ gửi đến bạn mẹo làm và tổng hợp bài tập điền từ tiếng Anh lớp 5 cực hay. Cùng theo dõi nhé!

Xem video KISS English hướng dẫn cách ghi nhớ 12 thì tiếng Anh hiệu quả, dễ nhớ. Bấm nút play bên dưới để xem ngay:

Bài tập điền từ tiếng Anh lớp 5 là dạng bài thường gặp trong các đề kiểm tra. Vậy làm thế nào để làm chính xác dạng bài tập này, tìm nguồn luyện tập ở đâu? Bài viết dưới đây, KISS English sẽ hướng dẫn bạn mẹo làm và cung cấp đa dạng các bài tập điền từ tiếng Anh lớp 5. Hãy theo dõi nhé!

Mục lục

Cách Làm Bài Tập Điền Từ Chính Xác

Cách Làm Bài Tập Điền Từ Chính Xác
Cách Làm Bài Tập Điền Từ Chính Xác

Các bước

Để làm dạng bài điền từ tiếng Anh vào đoạn văn (hay còn gọi là dạng bài đục lỗ) tốt, bạn có thể tham khảo các bước làm bài sau:

1. Đọc lướt để nắm được nội dung chính của câu/bài đọc

2. Xác định đáp án theo tiêu chí: phù hợp về từ loại, phù hợp với thì, cấu trúc câu, hợp về nghĩa.

Lưu ý: nếu bạn cảm thấy còn yếu ở dạng bài này, khi luyện tập cần lựa chọn nguồn có giải thích chi tiết để bạn hiểu nhanh hơn hoặc bạn cần tra kỹ/hỏi thầy cô, bạn bè để hiểu rõ hơn, nhớ lâu hơn.

Kiến thức

Kiến thức cần nắm để làm tốt dạng bài này:

– Ngữ pháp

+Vị trí của các từ loại trong câu

+Thì của động từ

+Cách chuyển danh từ số ít sang số nhiều

+Mạo từ

– Từ vựng các chủ đề trong sách giáo khoa và mở rộng

– Liên từ, trạng từ liên kết

– Giới từ, cụm động từ

+Giới từ chỉ thời gian

+Giới từ chỉ nơi chốn

+Các cụm động từ thường gặp

Dưới đây là tài liệu ôn tập tiếng Anh theo từng Unit bao gồm từ vựng, ngữ pháp và bài tập cực hay, mời bạn tham khảo.

Link download: https://drive.google.com/drive/folders/10jkSc98wGaQvZZUYd_u3d1qgoUCZ9Fsm

Bài Tập Điền Từ Tiếng Anh Lớp 5 Cơ Bản

Bài Tập Điền Từ Tiếng Anh Lớp 5 Cơ Bản
Bài Tập Điền Từ Tiếng Anh Lớp 5 Cơ Bản

Ex 1. Dùng hình thức đúng của động từ trong ngoặc

1. Every morning, Thu (get) …………… up at 6. She (have) …………… breakfast at 6.10. After breakfast she (brush) …………… her teeth. She (go) …………… to school at 6.30. She (have) …………… lunch at 11. 30 at school.

2. We (watch) …………… television every evening.

3. I (do) …………… my homework every afternoon.

Xem thêm: Top 8 chức năng của các loại mô

4. Mai and Lan (play) …………… games after school.

5. Vy (listen) …………… to music every night.

Xem thêm: Top 14 tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Đáp án

1 – gets/wakes – has – brushes – goes; 2 – watch; 3 – do; 4 – play; 5 – listens

Ex2. Dùng hình thức đúng của động từ trong ngoặc

1. I ________________ a student in Le Quy Don primary school. (be)

2. Last weekend, we ______________ to Nha Trang. (go)

3. Nga, Lien and Minh ____________ lunch together at the school. (now have)

4. Dung ____________ noodles for breakfast yesterday. (have)

5. I _____________ in Hanoi city, I lives in Thai Binh province. (not live)

Xem thêm: Top 14 tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Đáp án

1 – am; 2 – went; 3 – are now having; 4 – had; 5 – don’t live

Ex3. Điền từ thích hợp vào đoạn văn

with; went; does; songs; how;

1. Nam often………morning exercise.

2. After school, he does his homework ………his classmates.

3. ………….did you get there? – by coach

4. I ………..to the theatre last night with my parents.

5. They sang English………… beautifully.

Đáp án

1 – does; 2 – with; 3 – How; 4 – went; 5 – songs;

Ex4. Điền từ thích hợp hoàn thành đoạn văn

map; desks; classroom; globe

My classroom

Hello. My name is Lien. I’m from (0) Viet Nam. This is my (1)………………It is large and nice. There are 30 (2)………………….and chairs. There is a green board on the wall. There is a (3)……………. of Viet Nam. There is also a(4) ………….We are very happy in my classroom.

Xem thêm: Top 14 tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Đáp án

1 – classroom; 2 – desks; 3 – map; 4 – globe

Ex5. Điền từ thích hợp hoàn thành đoạn văn

cities city mountain village Tower floor hometown address

1. Quang Nam ………………..……….. is my father’s hometown.

2. My aunt and uncle live in a small ………………..……….. in the countryside.

3. Her family lives on the third ………………..……….. of HAGL Tower.

4. There is a big and tall ………………..……….. in front of my house.

5. Da nang is one of the most beautiful ………………..……….. in Vietnam.

6. Their ………………..……….. is 97B, Nguyen Van Cu Street.

7. Truong Son is the longest ………………..……….. in my country.

8. Peter’s ………………..……….. is London City in England.

Xem thêm: Top 14 tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Đáp án

1 – city; 2 – village; 3 – floor; 4 – Tower; 5 – cities; 6 – address; 7 – mountain; 8 – hometown

Ex6. Dùng hình thức đúng của động từ trong ngoặc

1. In the early 1800s, only Britain (go)_________ through the industrial revolution.

2. My wife and I (travel)___________ to Mexico by air last summer.

3. Jane (be)_________ here since last week.

4. I (never see)___________ anyone more punctual than your brother.

5. His father (die)__________ of cancer at the age of 60.

6. you (hear)__________ the wind? It (blow)_________ very strongly tonight.

Xem thêm: Top 14 tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Đáp án

1. went ; 2. traveleda; 3. has been;

4. have never seen ; 5. died; 6. Do you hear / is blowing;

Ex7. Đọc đoạn văn và điền từ thích hợp

Xem thêm: Top 18 tập thể nào dưới đây không phải là cộng đồng

My name is Simon and I have a dog called Star. Yesterday, he waited for me in the cupboard when it rained. I opened the cupboard and he was there. He was a big and friendly dog. I laughed at him and took him out of the cupboard to the garden. Then we played happily in the garden.

1. Simon’s dog is ______.

2. Star waited Simon in the _____ when it ________.

3. Star was a ____ and _____ dog.

4. They played ________ in ____________

Xem thêm: Top 14 tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Đáp án

1. Simon’s dog is __Start____.

2. Star waited Simon in the ___cupboard__ when it ___rained_____.

3. Star was a __big__ and ___friendly__ dog.

4. They played ___happily_____ in _____the garden_______

Ex8. Điền từ thích hợp vào chỗ trống

1. Nam …………… soccer every day.

2. She …………… to school …………… the morning.

3. We …………… English on Monday.

4. There …………… forty students in my class.

5. Thu …………… up at five o’clock.

6. She …………… her teeth after breakfast.

7. My Mom …………… up at five o’clock.

8. I live …………… a village.

9. My class is …………… second floor.

10. Which class is he ……………?

Xem thêm: Top 14 tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Đáp án

1 – plays; 2 – goes – on; 3 – have; 4 – are; 5 – gets/wakes; 6 – brushes; 7 – gets/wakes; 8 – in; 9 – in; 10 – in

Lời Kết

Hy vọng bài viết trên đã cung cấp đến bạn kiến thức và nguồn bài tập hữu ích trong dạng bài tập điền từ tiếng Anh lớp 5. Tham khảo các bài viết chia sẻ kiến thức bổ ích khác từ KISS English ngay dưới đây bạn nhé! Chúc bạn học tốt!

Top 21 điền từ thích hợp vào chỗ trống tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Hãy điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Ngày đăng: 06/25/2022
 • Đánh giá: 4.98 (873 vote)
 • Tóm tắt: Hãy điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau – Tuyển chọn giải sách bài tập Lịch Sử lớp 6 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết giúp bạn làm …

Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau để haonf thành định nghĩa về ẩn dụ và tác dụng của nó

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 05/19/2022
 • Đánh giá: 4.64 (369 vote)
 • Tóm tắt: Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau để haonf thành định nghĩa về ẩn dụ và tác dụng của nó. Trang chủ · Lớp 6 · VNEN ngữ văn 6 tập 2. 01 …

Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Tác dụng . hoặc . của vật này lên

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 02/13/2022
 • Đánh giá: 4.56 (384 vote)
 • Tóm tắt: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Tác dụng ….. hoặc …….. của vật này lên vật khác gọi là lực A. Đẩy, kéo Trắc nghiệm môn Vật lý Lớp 6.

Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong phiếu học tập:

 • Tác giả: conkec.com
 • Ngày đăng: 03/08/2022
 • Đánh giá: 4.13 (433 vote)
 • Tóm tắt: Lớp 5 – Vnen tiếng Việt 5 tập 1 – 4. Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong phiếu học tập: Từ ngữ đồng nghĩa trái nghĩa nhân hậu ….. ….. trung thực .

Tiết 4 – Tuần 9 trang 43 VBT Tiếng Việt lớp 3 tập 1: Điền từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn vào chỗ trống để bổ sung ý nghĩa cho các từ ngữ in đậm 

 • Tác giả: dethikiemtra.com
 • Ngày đăng: 01/10/2022
 • Đánh giá: 3.8 (488 vote)
 • Tóm tắt: Tiết 4 – Tuần 9: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 43. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Tới trường; Điền từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn vào chỗ trống để …

Xem thêm: Top 19 vẽ sơ đồ tư duy bài tỏ lòng

Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Số … là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 01/10/2022
 • Đánh giá: 3.67 (458 vote)
 • Tóm tắt: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: “Số … là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học”. · A. electron. · B. proton. · C. neutron. · D. neutron và …

Chọn từ thích hợp dưới đây điền vào chỗ trống

 • Tác giả: timdapan.com
 • Ngày đăng: 12/24/2021
 • Đánh giá: 3.44 (240 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Sinh học 8. – Sinh Học – Chọn từ thích hợp dưới đây điền vào chỗ trống – Tìm đáp án, giải bài tập, để học tốt.

Chọn từ thích hợp dưới đây điền vào chỗ trống

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 07/28/2022
 • Đánh giá: 3.3 (331 vote)
 • Tóm tắt: Đề bài. Chọn từ thích hợp dưới đây điền vào chỗ trống: – Huyết tương – Bạch cầu. – Hồng cầu – Tiểu cầu. Máu gồm ………… và các tế bào máu.

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống Việc nghiên cứu các văn bản chỉ đạo hướng dẫn giúp cho quá trình xây dựng kế hoạch giáo dục

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 08/09/2022
 • Đánh giá: 3 (317 vote)
 • Tóm tắt: Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống Việc nghiên cứu các văn bản chỉ đạo hướng dẫn giúp cho quá trình xây dựng kế hoạch giáo dục.

Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu dưới đây:

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 05/11/2022
 • Đánh giá: 2.99 (133 vote)
 • Tóm tắt: Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu dưới đây: … ADMICRO/. Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài …

Xem thêm: Top 20+ lợi ích của thủy triều chi tiết nhất

Top 8 điền từ vào chỗ trống tiếng anh 2022

 • Tác giả: hanghieugiatot.com
 • Ngày đăng: 08/22/2022
 • Đánh giá: 2.74 (73 vote)
 • Tóm tắt: Top 1: Bài tập điền từ thích hợp vào chỗ trống (Có đáp án) – Download.vn … Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập điền từ tiếng Anh có đáp án · 1. The act of ______ …

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 09/10/2022
 • Đánh giá: 2.72 (74 vote)
 • Tóm tắt: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn. thong-hieu. Điền từ thích hợp vào chỗ trống:.

1 điền từ thích hợp vào chỗ trống a ước lượng……… cần đo b chọn thước có ………. và có ………………… thích hợp c đặt thước ……

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 04/07/2022
 • Đánh giá: 2.65 (125 vote)
 • Tóm tắt: 1. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: a) ước lượng ĐỘ DÀI cần đo. b) chọn thước có GHĐ vad có ĐCNN thích hợp . c) đặt thước DỌC THEO độ dài cần đo sao cho một …

Tiết 6 trang 62 Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để liên kết các câu trong

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày đăng: 07/09/2022
 • Đánh giá: 2.45 (194 vote)
 • Tóm tắt: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để liên kết các câu trong những đoạn văn sau . Tiết 6 trang 62 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Ôn tập giữa học kì …

Giáo viên “đứng hình” vì bài tập điền từ vào chỗ trống, dân mạng lại khen quá “hợp lý”

 • Tác giả: 24h.com.vn
 • Ngày đăng: 01/23/2022
 • Đánh giá: 2.31 (134 vote)
 • Tóm tắt: Cụ thể, bài tập yêu cầu học sinh cần vào chỗ trống ở mỗi câu dưới đây một từ ngữ thích hợp với các từ ngữ cho sẵn: chúc mừng, có phúc, …

Xem thêm: Top 20+ trong các biện pháp sau chính xác nhất

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống: (1 điểm) Câu 13. Nếu

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 12/13/2021
 • Đánh giá: 2.38 (74 vote)
 • Tóm tắt: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống: (1 điểm) Câu 13. Nếu vật…………………………….theo phương vuông góc với phương của lực thì công của …

Điền từ vào chỗ trống thích hợp trong các câu tục ngữ-

 • Tác giả: luyentap247.com
 • Ngày đăng: 05/21/2022
 • Đánh giá: 2.28 (93 vote)
 • Tóm tắt: Điền từ vào chỗ trống thích hợp trong các câu tục ngữ: – Dân ta nhớ một chữ ………. Đồng….., đồng……., đồng………., đồng minh. – Nhiễu điều phủ lấy giá gương.

Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống: hợp tác, hợp lí, phù hợp, hợp lực

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 08/02/2022
 • Đánh giá: 2.16 (85 vote)
 • Tóm tắt: Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống: hợp tác, hợp lí, phù hợp, hợp lực a. Chú Dũng đã tìm được một công việc rất………… b. Anh cần giải quyết mọi việc hợp.

Dùng từ thích hợp điền vào chỗ trống Dòng điện……chạy qua cơ thể người khi chạm vào mạch điện tại một vị trí . của cơ thể

 • Tác giả: tuyensinh247.com
 • Ngày đăng: 07/08/2022
 • Đánh giá: 1.97 (168 vote)
 • Tóm tắt: Dùng từ thích hợp điền vào chỗ trống. Dòng điện……chạy qua cơ thể người khi chạm vào mạch điện tại một vị trí ….. của cơ thể. Câu 356574: Dùng từ thích hợp …

Điền từ thích hợp dưới đây vào chỗ trống. Cài đặt, tự động, chăm sóc, điều khiển, hệ thống, internet Nhà thông minh cho phép chủ nhà dễ dàng quản lí và (1) ….toàn bộ các thiết bị trong nhà từ bất cứ nơi nào bằng điện thoại thông minh hay máy tính bảng thông qua kết nối (2) ….Chủ nhà có thể (3) …. để hệ thống tưới cây, hệ thống (4) …. bể cá hay các (5) …. âm thanh, ánh sáng, điều hòa không khí, … hoạt động một cách (6) …

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 07/04/2022
 • Đánh giá: 1.86 (140 vote)
 • Tóm tắt: Điền từ thích hợp dưới đây vào chỗ trống. Cài đặt, tự động, chăm sóc, điều khiển, hệ thống, internet Nhà thông minh cho phép chủ nhà dễ dàng …

Điền từ phù hợp vào chỗ trống: “Từ gồm hai hay nhiều tiếng gọi là từ

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 05/20/2022
 • Đánh giá: 1.69 (136 vote)
 • Tóm tắt: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: “Từ gồm hai hay nhiều tiếng gọi là từ câu hỏi 817150 – hoidap247.com.
Xem thêm
Scroll to Top