Trang chủ » Giải bài tập Cộng, trừ số hữu tỉ SGK toán lớp 7

Giải bài tập Cộng, trừ số hữu tỉ SGK toán lớp 7

Bài 1 (Trang 12 SGK Toán Đại số lớp 7 tập 1)

Tính:

a) (-2/7).(21/8)                            b) (0,24).(-15/4)

c) (-2).(-7/12)                              d) (-3/25):6

Đáp án và hướng dẫn giải
Bài tập môn Toán lớp 7

Bài 2 (Trang 12 SGK Toán Đại số lớp 7 tập 1)

Ta có thể viết số hữu tỉ -5/16 dưới dạng sau đây:

a) -5/16 là tích của hai số hữu tỉ . Ví dụ -5/16 = -5/2 .1/8

b) -5/16 là thương của hai số hữu tỉ. Ví dụ -5/16 =-5/2 : 8

Đáp án và hướng dẫn giải

Mỗi câu có nhiều đáp án, chẳng hạn:

Bài tập môn Toán lớp 7

Bài 3 (Trang 12 SGK Toán Đại số lớp 7 tập 1)

Tính

Bài tập môn Toán lớp 7

Đáp án và hướng dẫn giải:

Bài tập môn Toán lớp 7

Bài 4 (Trang 12 SGK Toán Đại số lớp 7 tập 1)

Điền các số hữu tỉ thích hợp vào ô trống

Bài tập môn Toán lớp 7

Đáp án và hướng dẫn giải:

Tính theo hàng ngang theo thứ tự từ trên xuống:

Bài tập môn Toán lớp 7

Tính theo cột dọc theo thứ tự từ trái sang phải:

Bài tập môn Toán lớp 7

Ta được kết quả ở bảng sau:

Bài tập môn Toán lớp 7

Bài 5 (Trang 12 SGK Toán Đại số lớp 7 tập 1)

Em hãy tìm cách "nối" các số ở những chiếc là bằng dấu các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và dấu ngoặc để được một biểu thức có giá trị đúng bằng số ở bông hoa?

Đáp án và hướng dẫn giải:

Có nhiều cách nối, chẳng hạn:

4.(-25) + 10 : (-2) = -100 + (-5) = -105

1/2 (-100) – 5,6 : 8 = -50 -0,7 = -50 + (-0,7) = -50,7

Bài 6 (Trang 12 SGK Toán Đại số lớp 7 tập 1)

Tính

Bài tập môn Toán lớp 7

Đáp án và hướng dẫn giải:

Bài tập môn Toán lớp 7

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top