Trang chủ » Giải bài tập Định lí Ta-lét trong tam giác SBT Toán T2

Giải bài tập Định lí Ta-lét trong tam giác SBT Toán T2

Câu 1: Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng sau

a, AB = 125cm, CD = 625cm

b, EF = 45cm, E'F' = 13,5dm

c, MN =555cm, M'N'=999cm

d, PQ =10101cm, P'Q' = 303,03m

Lời giải:

Bài tập toán lớp 8

 Câu 2: Đoạn thẳng AB gấp năm lần đạn thẳng CD; đoạn thẳng A'B' gấp 7 lần đoạn thẳng CD.

a, Tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A'B'.

b, Cho biết đoạn thẳng MN = 505cm vàđoạn M'N' = 707cm, hỏi hai đoạn thẳng AB, A'B' có tỉ lệ với hai đoạn thẳng MN và M'N' hay không?

Lời giải:

a, Chọn đoạn thẳng CD làm đơn vị.

Suy ra đoạn thẳng AB = 5 (đơn vị), đoạn thẳng A'B' = 7 (đơn vị).

 Bài tập toán lớp 8

Câu 3: Tính độ dài x củạ đoạn thẳng trong hình, biết rằng các số trên hình cùng đơn vị đo cm.

Lời giải:

a, Trong tam giác ABC, ta có: MN // BC

 Bài tập toán lớp 8

Câu 4: Cho hình thang ABCD có AB // CD và AB < CD

Đường thẳng song song với đáy AB cắt các cạnh bên AD, BC theo thứ tự tại M và N. Chứng minh rằng:

Bài tập toán lớp 8

Lời giải:

 Bài tập toán lớp 8

Bài tập toán lớp 8

Câu 5: Cho tam giác ABC. Từ điểm D trên cạnh BC, kẻ các đường b thẳng song song với các cạnh AB và AC, chúng cắt các cạnh AC và AB theo thứ tự tại F và E.

Bài tập toán lớp 8

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top