Trang chủ » Giải bài tập Hợp kim sắt: Gang, thép SGK hóa học 9

Giải bài tập Hợp kim sắt: Gang, thép SGK hóa học 9

Bài 1. Thế nào là hợp kim? Thế nào là gang và thép? Nêu thành phần, tính chất, ứng dụng của gang và thép.

Hướng dẫn giải: Xem phần tóm tắt kiến thức cơ bản

Bài 2. Hãy cho biết nguyên tắc sản xuất gang và viết các phương trình hoá học.

Hướng dẫn giải: Xem phần tóm tắt kiến thức cơ bản

Bài 3. Hãy cho biết nguyên tắc luyện gang thành thép và viết các phương trình hoá học.

Hướng dẫn giải: Xem phần tóm tắt kiến thức cơ bản

Bài 4. Những khí thải (CO2, SO2…) trong quá trình sản xuất gang thép có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường xung quanh? Dẫn ra một số phản ứng để giải thích. Thử nêu biện pháp để chống ô nhiễm môi trường ở khu dân cư gần cơ sở sản xuất gang thép.

Hướng dẫn giải.

  • Khi SO2 gây ô nhiễm không khí, độc hại đối với người và động vật; SO2 là khí gây ra hiện tượng mưa axit: SO2 + H2O → H2SO3, axit sunfurơ tiếp tục bị oxi hóa thành axit sunfuric.
  • Khí CO2 gây ra hiệu ứng "nhà kính", làm nhiệt độ Trái Đất nóng lên làm tan băng ở hai cực.
  • Các biện pháp bảo vệ môi trường: Xây hệ thống liên hoàn xử lí khí thải độc hại trước khi đưa khí thải ra ngoài không khí; Trồng vành đai cây xanh để hấp thụ CO2

Bài 5. Hãy lập các phương trình hoá học theo sơ đồ sau đây

a) O2 + 2Mn Giải bài tập trang 63 SGK Hóa lớp 92MnO

b) Fe2O3 + CO Giải bài tập trang 63 SGK Hóa lớp 9Fe + CO2

c) O2 + Si Giải bài tập trang 63 SGK Hóa lớp 9SiO2

d) O2 + S Giải bài tập trang 63 SGK Hóa lớp 9 SO2

Cho biết phản ứng nào xảy ra trong quá trình luyện gang, phản ứng nào xảy ra trong quá trình luyện thép, chất nào là chất oxi hoá, chất nào là chất khử?

Hướng dẫn giải:

a) O2 + 2Mn Giải bài tập trang 63 SGK Hóa lớp 92MnO

b) Fe2O3 + 3CO Giải bài tập trang 63 SGK Hóa lớp 92Fe + 3CO2

c) O2 + Si Giải bài tập trang 63 SGK Hóa lớp 9SiO2

d) O2 + S Giải bài tập trang 63 SGK Hóa lớp 9SO2

Phản ứng xảy ra trong quá trình luyện gang là (b), phản ứng xảy ra trong luyện thép là (a), (c), (d).

Chất oxi hóa là O2, Fe2O3; chất khử là Mn, CO, Si, S.

Bài 6. Tính khối lượng quặng hematit chứa 60% Fe2O3 cần thiết để sản xuất được 1 tấn gang chứa 95% Fe. Biết hiệu suất của quá trình là 80%.

Hướng dẫn giải:

Khối lượng Fe có trong 1 tấn gang = 1 x (95/100) = 0,95 tấn.

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2
Tỉ lệ:     160           2,56 (tấn)
P.ư:       m           0,95

Khối lương Fe2O3, phản ứng: m = (0,95.160)/(2.56) = 1,357 tấn

Vì hiệu suất phản ứng chỉ đạt 80% nên khối lượng thực tế cần là: (1,357.100)/80 = 1,696 tấn.

Fe2O3 chỉ chiếm 60% khối lượng quặng sắt nên khối lượng quặng sắt cần là: 

mquặng = (1,969.100)/60 = 2,827 tấn

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top