Trang chủ » Giải bài tập Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn SGK hóa học 9

Giải bài tập Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn SGK hóa học 9

Bài 1. Tại sao kim loại bị ăn mòn? Những yếu tố nào ảnh hưởng tới sự ăn mòn kim loại? Lấy thí dụ minh hoạ.

Hướng dẫn giải

  • Trong không khí có chứa khí oxi, trong nước mưa thường chứa nhiều axit yếu do khí CO2, SO2 và một số khác hòa tan. Trong nước biển thường có một số muối như NaCl, MgCl2… những chất này tác dụng với kim loại hoặc hợp kim sắt có màu nâu, xốp, giòn làm đồ vật bằng sắt bị gỉ.
  • Những yếu tố ảnh hưởng
    • Ảnh hưởng của các chất trong môi trường: Sự ăn mòn kim loại xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào thành phần của môi trường mà nó tiếp xúc. Thí dụ: trong nước biển sắt, thép bị ăn mòn nhanh hơn so với trong không khí.
    • Ảnh hưởng của nhiệt độ: nhiệt độ càng cao sự ăn mòn kim loại xảy ra càng nhanh.
    • Ảnh hưởng của thành phần kim loại

Bài 2. Nêu các biện pháp đã được sử dụng để bảo vệ kim loại không bị ăn mòn.

Nêu hai thí dụ cụ thể mà bản thân em đã làm để bảo vệ đồ dùng bằng kim loại trong gia đình.

Hướng dẫn giải: Xem ở phần tóm tắt kiến thức cơ bản

Bài 3. Sự ăn mòn kim loại là hiện tuợng vật lí hay hiện tượng hoá học? Lấy thí dụ chứng minh.

Hướng dẫn giải: Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng hóa học, trong đó kim loại bị oxi hóa bởi các chất oxi hóa có trong môi trường, làm mất đi tính chất quý báu của kim loại. Thí dụ sắt bị gỉ trong không khí ẩm vì đã xảy ra phản ứng hóa học:

2Fe + O2 + 2H2O —> 2Fe(OH)2

Bài 4. Hãy chọn câu đúng:

Con dao làm bằng thép không bị gỉ nếu:

A. Sau khi dùng, rửa sạch, lau khô.
B. Cắt chanh rồi không rửa.
C. Ngâm trong nước tự nhiên hoặc nước máy lâu ngày.
D. Ngâm trong nước muối một thời gian.

Hướng dẫn giải: Chọn A

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top